График на изпитни дати за редовна и поправителна сесия - летен семестър 2019 – 2020 год.

Важно!

Съгласно чл. 45, ал.4. от Правилника за учебна дейност :

„За студентите от задочна форма на обучение всички обучаващи катедри задължително обявяват всеки месец изпитни дати в рамките на учебната година. На изпитните дати по дадена дисциплина, обявени за задочни студенти, могат да се явяват всички студенти редовно обучение, като след третото явяване за съответната учебна година трябва да представят индивидуален протокол.”


И З П И Т Н И Д А Т И

редовна и поправителна сесия - летен семестър на 2019/2020 год.

 

Всички обявени по график изпити се провеждат в електронна форма. Моля, свържете се със съответния преподавател, за да получите допълнителна информация относно начините на тяхното провеждане.

 

Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности
в потока

ден, час

Допълнителна информация

Редовна

Поправителна

(26.05 – 20.06.2020 г.)

(22.06 – 27.06.2020 г.)

I

Техническа механика

Доц. Д. Дончев
(
dontchev@uctm.edu)

Редовни и задочни
студенти

 

Четвъртък,
09.07.2020, 10 ч.
(Онлайн платформа)

 

I

Математика 1 Математика 2

Проф. А. Дишлиев
(dishliev@uctm.edu)

Проф. С. Ненов (nenov@uctm.edu)

Редовни и задочни
студенти

Събота,
13.06.2020, 10 ч.

Събота,
20.06.2020, 10 ч.

Събота,
27.06.2020, 10 ч.

 

II

Числени методи

Доц. Й. Ангелова
(dana@uctm.edu)

Редовни и задочни
студенти

Събота,
13.06.2020, 10 ч.

Събота,
20.06.2020, 10 ч.

Събота,
27.06.2020, 10 ч.

 

I

Информатика II

Доц. Д. Пилев

(pilev@uctm.edu)

АУ, БМ, ЕК, ХИ, ИМ, ОС,
БП, ГБ, ПИ, СЛ, НК, ПХ

-

Сряда,
24.06.2020, 10 ч.

 

I

Информатика II

гл.ас. д-р С. Панов
(panov@uctm.edu)

БТ, МТ, МЗ

Понеделник,
01.06.2020, 10 ч.
Понеделник,
11.06.2020, 10 ч.

Четвъртък,
25.06.2020, 10 ч.

 

I

Физика IІ ч.

проф. Пл. Петков

(plamen.petkov@abv.bg)

ХИ с немски

Петък,
05.06
.2020, 10.00 ч.

Понеделник,
22.06.2020, 10 ч.

 

I

Физика I ч.

доц. И. Гугов

(i.gugov@uctm.edu)

ОС, НК, ПИ, СЛ, БП, МЗ

Вторник,
09.06.2020, 11
.00 ч.

Вторник,
23.06.2020,11.00 ч.

 

I

Физика I ч.

доц. Р. Харизанова

(rharizanova@uctm.edu)

АУ, БТ, БМ, ХИ, ЕК, ИМ

Понеделник,
01.06.2020, 10 ч.

Понеделник,
22.06.2020,10 ч.

 

I

Класическа физика I ч.

гл. ас. Вл. Иванова
(ivanova_vl@uctm.edu)

БИ на френски

Сряда,
10.06.2020, 10 ч.

Четвъртък,
25.06.2020, 10 ч.

 

II

Квантова физика

гл. ас. Вл. Иванова

(ivanova_vl@uctm.edu)

БИ на френски

Сряда,
10.06., 10.00
ч.

Четвъртък,
25.06., 10 ч.

 

II

Икономика и мениджмънт

Доц. Георги Кондев
(kondev@uctm.edu)

Всички специалности

Понеделник,
08.06.2020,10 ч.

Понеделник,
22.06.2020,10 ч.

 

II

ИМАХ

гл. ас. д-р инж. С. Георгиева
(st.georgieva@uctm.edu)

БП, ГБ, ПХ, ОС, ХИ,
НК, СЛ, ПИ- II курс

Четвъртък,
18.06.2020, 9.00 ч.
Петък,
19.06.2020, 9.00 ч.

Четвъртък,
25.06.2020, 9.00 ч.

 

I

АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова
(lkv@uctm.edu)

АИТ, БМ, ИМ

Вторник, 16.06., 10.00 ч.
Сряда, 17.06., 10.00 ч.

Вторник,
23.06.2020, 10 ч.

 

III

Инструментални методи за химичен анализ (Méthodes instrumentales d'analyse chimique)

доц. д-р инж. А. Сурлева
(surleva@uctm.edu)

БХИ

Понеделник,
01.06.2020, 10 ч.

Понеделник,
22.06.2020, 10 ч.

 

I

АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Д. Илиева
(darjailieva@abv.bg)

ХИ(с немски език)

Сряда,
27.05.2020, 10 ч.
Вторник,
16.06.2020, 10 ч.

Вторник,
23.06.2020, 10 ч.

 

II

ОХ I -част

Проф. д-р инж. Емилия Найденова
(emilia@uctm.edu)
0888946709

БП, ГБ, ПХ, ОС, ПИ

Сряда,
10.06.2020, 10.00 ч.
Сряда,
17.06.2020, 10.00 ч .

Сряда,
24.06.2020, 10.00 ч.

За изпита, студентите ще получат индивидуални задания.
Моля, да се свържете предварително на посочения e-mail.

II

ОХ I -част

Доц. д-р инж. Петър Тодоров
(p_todorov@uctm.edu)

БТ, БМ, ЕК, ХИ, НК, СЛ

Вторник,
09.06.2020, 9,00 ч.

Вторник,
16.06.2020, 9,00 ч.

Вторник,
23.06.2020, 9,00 ч.

Изпитите ще се провеждат в електронен формат чрез Платформата за електронно обучение: https://uctm.edu/bg/

II

OX II - част

Доц. д-р инж. Николай Калоянов
(nikolaykaloyanov@uctm.edu)

БИ с френски език

Понеделник,
08.06.2020, 10 ч.
Четвъртък,
18.06.2020, 10 ч.

Понеделник,
22.06.2020, 10 ч.

За изпита, студентите ще получат индивидуални задания. Моля, да се свържете предварително на посочения e-mail.

II, III

ОХ

Гл. ас. д-р инж. Антон Георгиев
(antonchem@uctm.edu)

БТ, БМ, ЕК, ХИ, НК,
СЛ, МЗ, МЖ,
ЕК (Задочно)

Вторник,
02.06.2020, 10 ч.

Вторник,
16.06.2020, 10 ч.

Не

За изпита, студентите ще получат индивидуални задания. Моля, да се свържете предварително на посочения e-mail.

II

Физикохимия I

Доц. Г.Радева

(grradeva@uctm.edu)

tel.0879166670

БП, ПГ, ЦХ, ТД, ГР,
ПИ, СЛ, ЕЛ, НХ,
ОС, ХИ

Сряда,
3.06.2020, 10 ч.

Сряда,
10.06.2020, 14 ч.

Сряда,
24.06.2020, 10 ч.

За изпита, студентите ще получат индивидуални задания.

Моля да се свържете с преподавателя на посочения e-mail.

II

Колоидна химия

Доц. А.Попова

(apopova@uctm.edu)

tel.0887600969

БТ, БМ

Четвъртък,
28.05.2020, 9 ч.

Вторник, ​_
02.06.2020, 9 ч.

Сряда,
24.06.2020, 9 ч.

Студентите ще получат индивидуални задания за изпита.

Моля да се свържете с преподавателя на посочения телефон или e-mail.

II

Физикохимия

Доц. А.Попова

(apopova@uctm.edu)

tel.0887600969

БТ, БМ, ЕК, МТ,
МЗ, ЕМ, МЖ

не

Сряда,
24.06.2020, 9 ч.

За изпита студентите ще получат индивидуални задания.

Моля да се свържете предварително на посочения от преподавателя е-mail или телефон.

II

Физикохимия

Гл. ас. Васил Карастоянов

(vasko_kar@uctm.edu)

tel.0897066425

АИТ, ИМ

не

Четвъртък,
25.06.2020, 10 ч.

За изпита студентите ще получат индивидуални задания.

Моля да се свържете предварително на посочения от преподавателя e-mail или телефон.

III

Физикохимия II

Гл.ас. Николета Иванова

(n.ivanova@uctm.edu)

БП, ПГ, ЦХ, ТД, ГР,
ПИ, СЛ, ЕЛ, НХ,
ОС, ХИ

не

Вторник,
23.06.2020, 10 ч.

За изпита студентите ще получат индивидуални задания.

Моля да се свържете предварително на посочения от преподавателя e-mail или телефон.

II

Равновесна Термодинамика (на немски език)

Гл.ас. Кристиян Гиргинов

(girginov@uctm.edu)

ХПС

Петък,
29.05.2020, 9 ч.

Вторник,
09.06.2020, 9 ч.

Четвъртък,
25.06.2020, 9 ч.

 

I

Термохимия

Проф. Мартин Божинов

(martin@uctm.edu)

0889298679

ХБИ

Индивидуални задания

25.05 – 26.06.2020

 

III

Химична кинетика

Проф. Мартин Божинов

(martin@uctm.edu)

0889298679

ХБИ

Индивидуални задания

25.05 – 26.06.2020

 

III

Термодинамика

Проф. Мартин Божинов

(martin@uctm.edu)

0889298679

ХБИ

Индивидуални задания

25.05 – 26.06.2020

 

II, III

ОХМТ

доц. Лъчезар Радев

(L_radev@abv.bg)

0886517252

Всички специалности

Събота,
30.05.2020, 10-14 ч.

Събота,
13.06.2020, 10-14 ч.

-

Изпитът ще се състои по скап.
Камера е задължителна при връзка.

II

Производствена безопасност (текуща оценка)

доц. Мариана Христова
(mhristova@uctm.edu)

(mariana_hristova@abv.bg)

0889656686

ГБ, ПИ, ОС, ГР, БП, ББ

Събота,
30.05.2020, 10 ч.

Събота,
06.06.2020, 10 ч.

Вторник,
16.06.2020, 10 ч.

-

За изпита, студентите ще получат индивидуални задания.

Моля, да се свържете предварително на посочения от преподавателя e-mail.

I

Педагогическа ергономия

доц. д-р Димитрина Караманска

d_karamanska@ uctm.edu

всички

Понеделник,
01.06.2020, 10 ч.

Понеделник,
08.06.2020, 10 ч.

Понеделник, 22.06.2020, 10 ч.

 

IV

 

Комуникации в социалните системи

гл. ас. д-р Силвия Трайкова

s_traykova@uctm.edu

всички

Четвъртък,
28.05.2020, 10 ч.

Четвъртък,
11.06.2020, 10 ч.

Сряда,
24.06.2020, 10 ч.

 

IV

 

Руски език

гл. ас. д-р Силвия Трайкова

s_traykova@uctm.edu

всички

Петък, 29.05.2020, 10 ч.

Петък, 12.06.2020, 10 ч.

Събота,
27.06.2020, 10 ч.

 

IV

Англ. език

ст. пр. д-р Веселина Коларски

veselinapzh@yahoo.com

БТ, БМ, ЕК, МД, МЗ

Понеделник,
01.06.2020, 10 ч.

Понеделник,
08.06.2020, 10 ч.

Понеделник,
22.06.2020, 10 ч.

 

I

IV

Англ. език

ст. пр. д-р Мария Тодорова

mariavtodorova@uctm.edu

ХИ (с преподаване на френски), ОС

Магистри ХИ

Понеделник,
08.06.2020, 10 ч.

Понеделник,
15.06.2020, 10 ч.

Понеделник,
22.06.2020, 10 ч.

 

IV

Англ. език

пр. Галина Котева

kotevag@uctm.edu

ОС, СЛ, ХИ, АУ, ИМ,
ПИ, ББ, ГР, ЦХ

Сряда,
10.06.2020, 10 ч.

Сряда,
17.06.2020, 10 ч.

Сряда,
24.06.2020, 10 ч.

 

I, II

Немски език

пр. Димитър Деспов

despi_2005@yahoo.com

ХИ (с преподаване на немски език)

Петък,
05.06.2020, 10 ч.

Петък,
12.06.2020, 10 ч.

Вторник,
23.06.2020, 10 ч.

 

І

Неорганична химия ІІ част

проф. д-р инж. Митко Георгиев

mit.georgiev@mail.bg

БТ, МЗ

Четвъртък, 28.05.2020, 10:00 до 12:00 ч.

Четвъртък, 11.06.2020, 10:00 до 12:00 ч.

Понеделник, 22.06.2020, 10.00 до 12.00 ч.

 

І

Неорганична химия І част

доц. д-р инж. Венета Първанова

vparvanova@uctm.edu

БП, СЛ, ПИ, НК,
ХИ, ЕК, ОС

Сряда, 03.06.2020,
14:00 до 16:00 ч.

Петък, 05.06.2020,
11:00 до 13:00 ч.

Понеделник, 22.06.2020, 11.00 до 13.00 ч. (и за НХ ІІ част)

 

І, ІІ редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

доц. д-р инж. Валери Йорданов

val_bgm@abv.bg

Всички специалности

-

Вторник, 30.06.2020, 12.00 до 14.00 ч.

Вторник, 14.07.2020, 12.00 до 14.00 ч.

 

І

задочно обучение

Неорганична химия ІІ част и Обща химия

гл. ас. д-р инж. Вероника Караджова

vkar@mail.bg

АУ, ИМ, БМ, БТ,
МТ, МЗ

-

Понеделник, 29.06.2020, 10.00 до 12.00 ч.

Понеделник, 06.07.2020, 10.00 до 12.00 ч.

 

II, III, IV, V

Електротехника и електроника

доц. Антон Андонов,

andonov@uctm.edu

всички

Понеделник, 25.05.2020, 10 ч.

Вторник,
23.06.2020, 10 ч.

 

II, III, IV, V

Електрически измервания

доц. Антон Андонов,

andonov@uctm.edu

АУ

Понеделник, 25.05 .2020, 10 ч.

Вторник,
23.06.2020, 10 ч.

 

II, III, IV, V

Електробезопасност

 

доц.Антон Андонов,

andonov@uctm.edu

БП

Понеделник, 25.05.2020, 10 ч.

Вторник,
23.06., 10 ч.

 

II

Електротехника IIч.

гл.ас. д-р В. Тодоров todorov@uctm.edu

АУ

Вторник,
02.06.2020, 10 ч.

Понеделник,
22.06.2020, 10 ч.

 

II

Електротехника и електроника

гл.ас. д-р В. Тодоров todorov@uctm.edu

БТ, БМ, МТ, МЗ

Сряда,
03.06.2020, 10 ч.

Вторник, 23.06.2020, 10 ч.

 

II, III, IV

Електроника

гл.ас. д-р Хр.Анчев

hristo_antchev@uctm.edu

АУ

Понеделник, 01.06.2020, 10 ч.

Вторник,
23.06.2020, 10 ч.

 

III, IV

Цифрова техника

гл.ас. д-р Хр.Анчев

hristo_antchev@uctm.edu

АУ,БМ

Понеделник, 01.06.2020, 10 ч.

Вторник,
23.06.2020, 10 ч.

 

II, III

Електротехника и електроника

(френски език)

гл.ас. д-р инж. Димитър Борисов

shtain@uctm.edu

ХБИ

Понеделник, 01.06.2020, 10 ч.

Вторник,
23.06.2020, 10 ч.

 

I

Техническа механика

Доц. Веселин Илиев

veso@uctm.edu

ОС, БП, НК, ПИ, 
СЛ, ХИ, ЕК

Четвъртък,
11.06.2020, 9:00 ч.

Петък,
12.06.2020, 9:00 ч.

Четвъртък,
25.06.2020, 9 ч.

 

I, II

Техническа механика

доц. Юлияна Яворова

july@uctm.edu

БМ, ИM, АУ-Iк.,
БТ- IIк.

Четвъртък,
04.06.2020, 12 ч.

Петък,
05.06.2020, 12 ч.

Сряда,
24 .06.2020, 12 ч.

 

I

ТМ 2 с преподаване на немски език

доц. Юлияна Яворова

july@uctm.edu

ХИ на немски език– І курс

Четвъртък, 11.06.2020, 12 ч.

Четвъртък,
25.06.2020, 12 ч.

 

II

Техническа механика

доц. Димитър Дончев

dontchev@uctm.edu

ПХ,ПИ,ОС,НК,БП,
СЛ,ЕК,ХИ- Задочно и поправителна сесия за предишни семестри – редовно и задочно

Четвъртък,
04.06.2020, 10 ч.

Четвъртък,
18.06.2020, 10 ч.

Четвъртък,
25.06.2020, 10 ч.

 

II

Числени методи на фр.ез

доц. Димитър Дончев

dontchev@uctm.edu

ХБИ на фр.ез.

Четвъртък,
04.06.2020, 10 ч.

Четвъртък, 18.06.2020,10 ч.

Четвъртък,
25.06.2020, 10 ч.

 

II

Машинознание с проект

доц. Димитър Караиванов

dipekabg@yahoo.com

МТ,ЕМ,МД, МЗ,МЖ – Задочно и поправителна сесия за предишни години

Вторник,
16.06.,10:00 ч.

Петък,
19.06., 10:00 ч.

Вторник,
23.06., 10:00 ч.

Петък,
26.06.,10:00 ч.

 

II

Техническа механика (проект)

доц. Димитър Караиванов

dipekabg@yahoo.com

ПХ,ПИ,ОС,НК,БП,
СЛ,ЕК,ХИ- Задочно и поправителна сесия за предишни семестри – редовно и задочно

Вторник,
16.06.2020, 10:00 ч.

Петък,
19.06.2020, 10:00 ч.

Вторник, 23.06.2020, 10 ч.

Петък, 26.06.2020, 10 ч.

 

I

Техническо чертане фр.ез /ТЧ/

доц. Георги Пъндев

gpep@uctm.edu

ХБИ на френски ез.

-

-

 

I

Елементи на конструирането и апаратите - II

Доц. Валентин Славов

valsl@uctm.edu

ХИ на нем.ез.

Сряда,
27.05.2020, 11:00 ч.

Вторник,
09.06.2020, 11:00 ч.

Вторник,
23.06.2020, 11:00 ч.

 

I

Механика -I на фр.ез.

проф. Климент Хаджов 

klm@uctm.edu

ХБИ на фр.ез.

Сряда, 10.06.2020, 9:00 ч.

Петък, 12.06.2020, 9:00 ч.

Вторник,
23.06.2020, 9:00 ч.

 

II

Биомеханика на фр.ез.

проф. Климент Хаджов 

klm@uctm.edu

ХБИ на фр.ез.

Понеделник,
01.06.2020, 9 ч.

Понеделник,
15.06.2020, 9 ч.

Сряда,
24.06.2020, 9 ч.

 

III

редовно и задочно обучение

Топлотехника

Доц. Нина Пенкова

nina@uctm.edu

ОС, ГР, ПИ, БП, ББ, ТД, ПГ

 

Четвъртък, 28.05.2020

10 ч. задачи,12 ч. теория
Сряда, 03.06.2020,

10 ч. Задачи, 12 ч. теория

Понеделник,22.06.2020,
10 ч. задачи, 12 ч. теория

 

I, II

 

Топлотехника

Гл.ас. Калин Крумов

kkrumov@uctm.edu

БТ

СЛ, ЕЛ, НХ, ХИ

Четвъртък, 04.06.2020,

10 ч. задачи, 12 ч. теория
Сряда, 09.06.2020

10 ч. Задачи, 12 ч. теория

Понеделник, 23.06.2020,
10 ч. задачи, 12 ч. теория

 

III

Топлинни процеси и оборудване в силикатните технологии

доц. Нина Пенкова

nina@uctm.edu

ТСКСВ

Събота, 30.05.2020,10ч.

Вторник, 09.06.2020,10ч.

Събота, 20.06.2020, 10 ч.