График на изпитни дати за редовна и поправителна сесия - зимен семестър 2019 – 2020 год.

Важно!

Съгласно чл. 45, ал.4. от Правилника за учебна дейност :

„За студентите от задочна форма на обучение всички обучаващи катедри задължително обявяват всеки месец изпитни дати в рамките на учебната година. На изпитните дати по дадена дисциплина, обявени за задочни студенти, могат да се явяват всички студенти редовно обучение, като след третото явяване за съответната учебна година трябва да представят индивидуален протокол.”

Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

ден, дата, час, зала

февруари 2020

март 2020

април 2020

май 2020

I и II

Математика 1,

Математика 2,

Числени методи

Проф. А. Дишлиев

Проф. С. Ненов,

Доц. Й. Ангелова

Всички специалности

Събота,

29.02.2020 г.

10 ч.,
Зала 19 Б

Събота,

28.03.2020 г.

10 ч.,
Зала 19 Б

Събота,

04.04.2020 г.

10 ч.,
Зала 19 Б

Събота,

16.05.2020 г.

10 ч.,
Зала 19 Б

I

Информатика I ч.

и Информатика II част

 

гл. ас. д-р

Ф.Томова

Всички специалности

Събота,

08.02.20 г.

10:00 ч.,

лаб. 129, сгр. А

Събота,

07.03.20 г.

10:00 ч.

лаб. 129, сгр. А

Събота,

04.04.20 г.

10:00 ч.

лаб. 129, сгр. А

Събота,

9.05.20 г.

10:00 ч.

лаб. 129, сгр. А

I

OK и CAD

задочно

гл. ас. Илиян Лесев

ОХТ, ХИ, БТ, ЕК, НХТ

Събота, 29.02.2020 г.
от 11:00 ч.
Зала 46 Б

Събота, 28.03.2020 г.

от 11:00 ч.
Зала 46 Б

Събота, 25.04.2020 г.

от 11:00 ч.
Зала 46 Б

Събота, 30.05.2020 г.

от 11:00 ч.
Зала 46 Б

ІІ

OK и CAD

задочно

доц. Георги Пъндев

МТ, МЗ, БТ, МЖ, МД, ЕМ

Петък, 28.02.2020 г.
от 11:00 ч.
Зала 114 Б

Петък, 27.03.2020 г.

от 11:00 ч.
Зала 114 Б

Понеделник, 27.04.2020 г.

от 11:00 ч.
Зала 114 Б

Понеделник, 18.05.2020 г.

от 11:00 ч.
Зала 114 Б

 

II

 

всички задочно

Физика І ч.

доц. Недев

Събота, 22.02.2020 г.,

10:00 ч.

Зала 22Б

Събота,

21.03.2020 г.

10:00 ч.

Зала 22Б

Събота,

11.04.2020г.

10:00 ч.

Зала 22Б

Събота,

16.05.2020 г.

10:00 ч.

Зала 22Б

І, ІІ

Техническа механика

доц. Веселин Илиев

ОС, БП, НК, ПИ, СЛ, МЗ, МТ, ГБ, ХИ, ЕК, ПХ, БП

Сряда,

05.02.2020 г.

от 10:00 ч.

Зала 424 А

Сряда,

04.03.2020 г.

от 10:00 ч.

Зала 424 А

Сряда,

08.04.2020 г.

от 10:00 ч.

Зала 424 А

Сряда,

13.05.2020 г.

от 10:00 ч.

Зала 424 А

ІІ

Техническа механика

доц. Димитър Дончев

ПХ, ПИ, ОС, НК, БП, СЛ, МТ, ЕК, ХИ

Вторник, 18.02.2020 г.

от 9:00 ч.

Зала Асен Златаров

Вторник, 17.03.2020 г.

от 9:00 ч.

Зала Асен Златаров

 

Вторник, 28.04.2020 г.

от 9:00 ч.

Зала Асен Златаров

 

Вторник, 19.05.2020 г.

от 9:00 ч.

Зала Асен Златаров

 

II

Техническа механика - проект

доц. Димитър Караиванов

ПХ, ПИ, ОС, НК, БП, СЛ, ЕК, ХИ

Вторник,

18.02.2020 г.

от 15:00 ч.

Зала 7 Б

Понеделник, 16.03.2020 г.

от 15:00 ч.

Зала 7 Б

Понеделник, 13.04.2020 г.

от 15:00 ч.

Зала 7 Б

Понеделник, 18.05.2020 г.

от 15:00 ч.

Зала 7 Б

І, ІІ

Техническа механика

доц. Юлияна Яворова

АУ, ИМ, БМ – І курс

БТ – ІІ курс

Сряда,

26.02.2020 г.

от 15:00ч.

Зала 3 Б

Сряда,

11.03.2020 г.

от 15:00ч.

Зала 3 Б

Сряда,

8.04.2020 г.

от 15:00ч.

Зала 3 Б

Сряда,

13.05.2020 г.

от 15:00ч.

Зала 3 Б

І

ТМ 1 и ТМ 2 с преподаване на немски език

доц. Юлияна Яворова

ХИ на немски език– І курс

 

Сряда,

26.02.2020 г.

от 15:00ч.

Зала 3 Б

Сряда,

11.03.2020 г.

от 15:00ч.

Зала 3 Б

Сряда,

8.04.2020 г.

от 15:00ч.

Зала 3 Б

Сряда,

13.05.2020 г.

от 15:00ч.

Зала 3 Б

ІІ

 

І

Biomécanique

 

Mécanique

проф. Климент Хаджов

 

 

БМИ

 

Génie Chim&Biochim.

 

всеки вторник

(44 каб.)

 

всеки вторник

(44 каб.)

 

всеки вторник

(44 каб.)

 

всеки вторник

(44 каб.)

І, ІІ редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

проф. д-р инж. Митко Георгиев

Всички специалности

Сряда,

26.02.2020 г.

от 11:00 ч.,

Зала 424 А

Сряда,

18.03.2020 г.

от 11:00 ч.,

Зала 424 А

Сряда,

08.04.2020 г.

от 11:00 ч.,

Зала 424 А

Сряда,

13.05.2020 г.

от 11:00 ч.,

Зала 424 А

І, ІІ редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

доц. д-р инж. Венета Първанова

Всички специалности

Сряда,

26.02.2020 г.

от 11:00 ч.,

Зала 424 А,

Сряда,

18.03.2020 г.

от 11:00 ч.,

Зала 424 А

Сряда,

08.04.2020 г.

от 11:00 ч.,

Зала 424 А

Сряда,

13.05.2020 г.

от 11:00 ч.,

Зала 424 А

І, ІІ редовно и задочно обучение

Неорганична химия І част, Неорганична химия ІІ част и Обща химия

доц. д-р инж. Валери Йорданов

Всички специалности

Петък,

21.02.2020 г.

от 12.00 ч.

Зала 3 Б

Петък,

13.03.2020 г.

от 12.00 ч.

Зала 3 Б

 

Петък,

10.04.2020 г.

от 12.00 ч.

Зала 3 Б

 

Петък,

15.05.2020 г.

от 12.00 ч.

Зала 3 Б

 

І, ІІІ редовно обучение

Обща и неорганична химия и Неорганична химия

гл. ас. д-р инж. Мария Атанасова

Френската специалност

 

 

-

Сряда,

18.03.2020 г.

От 11.00 часа, Зала 424 А

 

 

-

 

 

-

І

задочно обучение

Обща химия

гл. ас. д-р инж. Вероника Караджова

АИТ, ИМ, БМ

Петък,

21.02.2020 г.

от 12.00 ч.

Зала 3 Б

Петък,

13.03.2020 г.

от 12.00 ч.

Зала 3 Б

Петък,

10.04.2020 г.

от 12.00 ч.

Зала 3 Б

Петък,

15.05.2020 г.

от 12.00 ч.

Зала 3 Б

II, III

Органична химия

I и II-част

Проф.Е.Найденова

ПГ, ПИ,ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

-

Петък,,

27.03.2020 г.

10-13 ч.

Зала 22Б

Вторник,

14.04.2020 г.

10-13 ч.

Зала 315 Б

-

II, III

Органична химия

I и II-част

Доц.П.Тодоров

всички специалности

Вторник,

25.02.2020 г

8-11 ч.

Зала 106 В

Вторник,

24.03.2020 г.

8-11 ч.

Зала 106 В

Вторник,

28.04.2020 г.

8-11 ч.

Зала 106 В

 

-

II, III

Органична химия

 

Доц.Д.Цекова

всички специалности

Сряда,

19.02.2020 г.

12-15ч.

Зала 134Б

Сряда,

25.03.2020 г.

12-15ч.

Зала 134Б

Сряда,

08.04.2020 г.

12-15ч.

Зала 134Б

Вторник,

05.05.2020 г.

12-15ч.

Зала 134Б

II, III

Органична химия

 

Гл.ас.А.Георгиев

БТ, СЛ,ЕЛ,МЗ,ЕК,НХТ

задочно

Вторник,

18.02.2020 г.

10-14ч.

Зала 134Б

Вторник,

17.03.2020 г.

10-14ч.

Зала 134Б

Вторник,

14.04.2020 г.

10-14ч.

Зала 134Б

Вторник,

12.05.2020.г.

10-14ч.

Зала 134Б

II

Физикохимия

Доц. А. Попова

ЕК, БТ,БМ,МЗ, МТ, ЕМ, МД

 

Понеделник,

24.02.2020 г.

от 9 ч.

Зала 22 Б

Понеделник,

16.03.2020 г.

от 9 ч.

Зала 22 Б

Понеделник,

13.04.2020 г.

от 9 ч.

Зала 22 Б

Понеделник,

18.05.2020 г.

от 9 ч.

Зала 22 Б

II, III

Колоидна химия

Доц. А.Попова.

БТ, БМ

 

Понеделник,

24.02.2020 г.

от 9 ч.

Зала 22 Б

Понеделник,

16.03.2020 г.

от 9 ч.

Зала 22 Б

Понеделник,

13.04.2020 г.

от 9 ч.

Зала 22 Б

Понеделник,

18.05.2020 г.

от 9 ч.

Зала 22 Б

II

Физикохимия I

Доц. Г.Радева

БП, ПГ,ЦХ,ТД,ГР,ПИ

СЛ,ЕЛ,НХ,ОС,ХИ

 

Събота,

22.02.2020 г.

от 10 ч.

Зала 424 А

Петък,

13.03.2020г.

от 10 ч.

Зала 431 А

Четвъртък,

02.04.2020 г.

от 10 ч.

Зала 431 А

Понеделник,

11.05.2020 г.

от 13 ч.

Зала 431 А

II

Физикохимия

Гл.ас. д-р В. Карастоянов

АИТ, ИМ

Четвъртък,

27.02.2020 г.

от 10 ч.

Зала 431 А

Четвъртък,

19.03.2020 г.

от 13 ч.

Зала 431 А

Вторник,

14.04.2020 г.

от 13 ч.

Зала 431 А

Петък,

15.05.2020 г.

от 10 ч.

Зала 431 А

III

Физикохимия II

Гл. ас. д-р Н. Иванова

БП, ПГ,ЦХ,ТД,ГР,ПИ

СЛ,ЕЛ,НХ,ОС,ХИ

 

Събота,

29.02.2020г.

от 10 ч.

Зала 431 А

Понеделник,

09.03.2020 г.

от 13 ч.

Зала 424 А

Понеделник,

06.04.2020 г.

от 13 ч.

Зала 424 А

Понеделник,

11.05.2020 г.

от 13 ч.

Зала 424 А

IV

Процеси и апарати в ХП – II част

Доц. Чаушев

Всички специалности

от ФХТ

Събота,

29.02.2020 г.

9:45 ч.,

Катедра ИХ

Събота,

28.03.2020 г.

9:45 ч.,

Катедра ИХ

Събота,

18.04.2020 г.

9:45 ч.,

Катедра ИХ

Събота,

30.05.2020 г.

9:45 ч.,

Катедра ИХ

IV

Всички дисциплини

Доц. Съйкова

Всички специалности

от ФХТ

Петък,

28.02.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

Петък

27.03.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

Сряда

15.04.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

Събота,

23.05.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

IV

Всички дисциплини

Доц. Хинков

Всички специалности

от ФХТ

Понеделник,

10.02.2020г

10:00 ч.,

Катедра ИХ

-

Понеделник,

06.04.2020г

10:00 ч.,

Катедра ИХ

Понеделник,

11.05.2020 г

10:00 ч.,

Катедра ИХ

III, IV

Всички дисциплини

Проф. Симеонов

Всички специалности

от ФХТ

Петък,

14.02.2020 г.

09:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Петък,

13.03.2020 г.

09:00 ч.,

Катедра ИХ

 

-

Петък,

15.05.2020 г.

09:00 ч.,

Катедра ИХ

 

II, IV

Всички дисциплини

Проф. Христов

Всички специалности

от ФХТ

Събота,

29.02.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Събота,

28.03.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Събота

11.04.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

-

III, IV

Всички дисциплини

Гл.ас. Пешев

Всички специалности

от ФХТ

Събота,

29.02.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Сряда

25.03.2020 г.

13:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Сряда,

15.04.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Вторник,

05.05.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

III, IV

Всички дисциплини

Гл.ас. Чилев

Всички специалности

от ФХТ

Вторник,

18.02.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

Вторник,

17.03.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

Вторник,

14.04.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

Вторник,

12.05.2020 г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

III, IV

Всички дисциплини

Гл.ас. Дянков

Всички специалности

от ФХТ

Четвъртък,

27.02.2020г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Четвъртък,

26.03.2020г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Четвъртък,

30.04.2020г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Четвъртък,

21.05.2020г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

III, IV

Всички дисциплини

Гл.ас. Мутафчиева

Всички специалности

от ФХТ

Четвъртък,

27.02.2020г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Четвъртък,

26.03.2020г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Четвъртък,

30.04.2020г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

Четвъртък,

28.05.2020г.

10:00 ч.,

Катедра ИХ

 

III, IV

Всички дисциплини

Гл.ас. Попов

Всички специалности

от ФХТ

Сряда,

26.02.2020 г.

16:00 ч.,

Катедра ИХ

Сряда,

25.03.2020 г.

16:00 ч.,

Катедра ИХ

Сряда,

29.04.2020 г.

16:00 ч.,

Катедра ИХ

Сряда,

27.05.2020 г.

16:00 ч.,

Катедра ИХ

IV

Микропроцесорна техника

доц. д-р

А. Атанасов

АИТ, БМ

Събота,

08.02.20 г.

10:00 часа

лаб. 129а, сгр. А

Събота,

07.03.20 г.

10:00 часа

лаб. 129а, сгр. А

Събота,

04.04.20 г.

10:00 часа

лаб. 129а, сгр. А

Събота,

9.05.20 г.

10:00 часа

лаб. 129а, сгр. А

Всички

Топлотехника

доц. д-р инж. Нина Пенкова

Всички специалности

Събота

29.02.2020 г.

от 10.00 ч.

(задачи)

от 12:00 ч.

(теория)

Зала 22 Б

Събота

28.03.2020 г.

от 10.00 ч.

(задачи)

от 12:00 ч.

(теория)

Зала 22 Б

Събота

25.04.2020 г.

от 10.00 ч.

(задачи)

от 12:00 ч.

(теория)

Зала 22 Б

Събота

30.05.2020 г.

от 10.00 ч.

(задачи)

от 12:00 ч.

(теория)

Зала 22 Б

Всички

1.Електротехника и електроника

2.Електрически измервания

3. Ел.безопасност

доц. Антон Андонов

Всички

 

2. АИТ

 

3.БП

Понеделник, 24.02.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27 Б

Понеделник, 23.03.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27Б

Понеделник, 27.04.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27Б

Понеделник, 11.05.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27Б

Всички

1.Електротехника (I и II част).

2. Електротехника и електроника

 

гл. ас. Валери Тодоров

 

АИТ

 

Всички

Четвъртък,

27.02.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 22 Б

Четвъртък,

26.03.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 22 Б

Четвъртък,

30.04.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 22 Б

Четвъртък,

21.05.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 22 Б

Всички

1.Електроника

 

2.Цифрова техника

 

 

гл. ас. Христо Анчев

 

1. АИТ

 

2. АИТ, БМИ

Понеделник, 24.02.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27 Б

Понеделник, 23.03.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27 Б

Понеделник, 27.04.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27 Б

Понеделник, 11.05.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27 Б

Всички

Електротехника и електроника (френски език).

гл. ас. Димитър Борисов

1. АИТ, БМИ

2. ХИ

Понеделник, 24.02.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27 Б

Понеделник, 23.03.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27 Б

Понеделник, 27.04.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27 Б

Понеделник, 11.05.2020 г.

от 10:00 ч.,

Зала 27 Б

 

АХ; АХ с ИМ; ИМАХ

гл. ас. д-р инж. С. Георгиева

Всички специалности

Четвъртък,

27.02.2020 г.

от 9ч.

Зала 424А

 

Четвъртък,

19.03.2020 г.

от 9ч.

Зала 424А

Четвъртък, 16.04.2020 г.

от 9ч.

Зала 424А

 

Четвъртък, 14.05.2020 г.

от 9ч.

Зала 424А

 

 

АХ; АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова

Всички специалности

Четвъртък,

27.02.2020 г.

от 9 ч.

Зала 424А

 

Четвъртък,

19.03.2020 г.

от 9ч.

Зала 424А

Четвъртък, 16.04.2020 г.

от 9ч.

Зала 424А

 

Четвъртък, 14.05.2020 г.

от 9ч.

Зала 424А

 

АХ; ИМАХ; АХ с ИМ

 

доц. д-р инж. А. Сурлева

 

 

Всички специалности

 

Събота,

29.02.2020 г.

от 9ч .

Зала 424А

 

Четвъртък,

19.03.2020 г.

От 9 ч.

Зала 431 А

Вторник,

14.04 .2020 г.

13 ч.

Зала 19 Б

Събота,

16.05.2020 г.

от 9ч.

431 А

 

 

АХ с ИМ

гл. ас. д-р инж. Д. Илиева

АИТ, ИМ

Събота,

29.02.2020 г.

от 9ч .

Зала 424А

 

Четвъртък,

19.03.2020 г.

от 9 ч.

Зала 431 А

Вторник,

14.04 .2020 г.

от 13 ч.

Зала 19 Б

Събота,

16.05.2020 г.

от 9ч.

431 А

 

ИМАХ

гл. ас. д-р инж. А. Маринова

ХТ

Събота,

22.02.2020 г.

от 10 ч.

Зала 19 Б

Събота,

21.03.2020 г.

от 10 ч.

Зала 19 Б

Събота,

25.04.2020 г.

от 10 ч.

Зала 19 Б

Събота,

23.05.2020 г.

от 10 ч.

Зала 19 Б