График на изпитни дати за редовна и поправителна сесия - зимен семестър 2019 – 2020 год.

Курс

Дисциплина

Лектор

Специалности в потока

Ден, час, зала

Редовна

Поправителна

(06.01 – 25.01.20г.)

(27.01 – 01.02.20г.)

1

Математика 1

Проф. С. Ненов

Всички специалности
на български език

Четвъртък,
23.01.2020 г.,
14 ч., 19Б

Сряда,
29.01.2020 г.,
9 ч., 19Б

1

Математика 1

Доц. С. Петкова

ХИ – немски език

Четвъртък,
23.01.2020 г.,
14 ч., 22Б

Сряда,
29.01.2020 г.,
9 ч., 19Б

1

Математика 1

Доц. Й. Ангелова

ХБИ – френски език

Четвъртък,
23.01.2020 г.,
14 ч., 22Б

Сряда,
29.01.2020 г.,
9 ч., 19Б

1

Информатика I ч.

доц. д-р Д. Пилев

АУ, БМ, ЕК, ХИ, ИМ, ОС,
БП, ГБ, ПИ, СЛ, НК, ПХ

Четвъртък,
09.01.2020 г.,
10 ч., 424A

Вторник,
28.01.2020 г.
12 ч.,424A

1

Информатика I ч.

гл. ас. д-р С. Панов

МТ, МЗ, БТ

Вторник,
07.01.2020 г.,
10 ч.,106B

Петък,
31.01.2020 г.
10 ч.,106B

1

Информатика I ч.
Френска спец.

гл. ас. д-р Д. Борисов

ХБИ – френски език

няма

Понеделник,
27.01.2020 г.
10 ч., лаб. 321, сгр. А

1

Физика І ч.

проф. Пл. Петков

ХИ с немски

Петък,
10.01.2020 г.,
10 ч.,164Б

Понеделник,
27.01.2020 г.,
10.00 часа, 164Б

1

Неорганична химия І част

Проф. д-р инж. Митко Георгиев

БТ, МТ, МЗ

Четвъртък,
16.01.2020 г.,
10.00 – 12.00 ч., 431А

Четвъртък,
30.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч., 19Б

1

Обща химия

Доц. д-р инж. Валери Йорданов

АУ, ИМ, БМ

Четвъртък,
16.01.2020 г.,
10.00 – 12.00 ч., 439А

Четвъртък,
30.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч., 22Б

1

Обща и неорганична химия

Гл. ас. д-р инж. Мария Атанасова

френска специалност

Събота,
18.01.2020 г.,
10.00 – 12.00 ч., 315Б

Понеделник,
27.01.2020 г.,
10.00 – 12.00 ч. 315Б,

1

Техническа механика

доц. Д. Дончев

Задочно обучение, зимен поток

Сряда,
8.1.2020 г.,
9.00 – 12.00 ч.,315Б

Четвъртък,
30.1.2020 г.,
9.00 – 12.00 ч.,315Б

1

Биомеханика

проф. Кл. Хаджов

БМ

Сряда,
8.1.2020 г.,
9.00 – 12.00 ч.,315Б

Четвъртък,
30.1.2020 г.,
9.00 – 12.00 ч.,315Б

1

Инженерна психология и ергономия

Доц. д-р Димитрина Караманска

всички

Понеделник,
20.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч., 99В

Понеделник,
27.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч., 99В

1

Комуникации в социалните системи

Гл. ас. д-р Силвия Трайкова-Пархоменко

всички

Понеделник,
20.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч., 98В

Понеделник,
27.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч., 98В

1

ОК и CAD

доц. Г. Пъндев

Всички специалности + ХБИ-фр. език

-

Вторник,
28.1.2020 г.,
11ч., 114Б

1

Техническа механика -ТM 1 с преподаване на немски език

доц. д-р Ю. Яворова

І курс немска специалност

Вторник,
21.1.2020 г.,
11.00 ч., 46Б

Вторник,
28.1.2020 г.,
11.00 ч., 46Б

1 и 2

Немски език

Пр. Димитър Деспов

Немската специалност

Вторник,
14.1.2020 г.,
14.00 – 16.00 ч., 411А

Вторник,
28.1.2020 г.,
14.00 – 16.00 ч., 411А

2

Математика 3

Доц. С. Петкова

ХИ – немски език

Четвъртък,
23.01.2020г.,
14 ч.,22Б

Сряда,
29.01.2020 г.,
9 ч., 19Б

2

Математика 3

Доц.
Й. Ангелова

ХБИ – френски език

Четвъртък,
23.01.2020 г.,
14 ч.,22Б

Сряда,
29.01.2020 г.,
9 ч., 19Б

2

Числени методи

Доц.
Й. Ангелова

Всички специалности

няма

Сряда,
29.01.2020 г.,
9 ч., 19Б

2

Информатика
Немска спец.

гл. ас. д-р В. Николов

ХИ с преподаване на немски език

няма

Събота,
1.02.20 г.
10 ч., лаб. 321, сгр. А

2

Физикохимия

доц. А. Попова

БТ, БМ, ЕК, МТ, МЗ, ЕМ, МЖ

Вторник,
7.1.2020 г.,
11.00 - 14.00 ч., 22Б

Вторник,
28.01.2020 г.,
10 ч.,19Б

2

Физикохимия

Гл.ас. В. Карастоянов

АИТ, ИМ

Четвъртък,
16.1.2020 г.,
11 ч., 424А

Четвъртък,
30.01.2020 г.,
9 ч., 424А

2


АХ с ИМ, ИМАХ

гл. ас. д-р инж. С. Георгиева

ЕК, БТ, ЦХ, ПГ, ТД, ГР, ББ, ПИ,
БП, ОС, СЛ, ЕЛ, НХ, ХИ

Вторник,
21.01.2020 г.,
14 ч.,19Б

Сряда,
29.01.2020 г.,
9 ч., 22Б

2

АХ

гл. ас. д-р инж. Л. Владимирова

ЦХ, ПГ, ТД, ГР, ББ, ПИ, БП, ОС,
СЛ, ЕЛ, НХ, ХИ

Вторник,
21.01.2020 г.,
14 ч.,19Б

Сряда,
29.01.2020 г.,
9 ч., 22Б

2

Физика II ч.

Доц. И. Гугов

БП, ГБ, ПХ, ОС, НК, СЛ, ПИ

Петък,
10.1.2020 г,
13 - 16 ч., 19Б

Четвъртък,
30.1.2020 г,
13 ч., 22Б

2

Физика II ч.

Доц. Р. Харизанова

ХИ, БТ, БМ, АУ, ИМ

Петък,
10.1.2020 г,
13 - 16 ч., 19Б

Четвъртък,
30.1.2020 г,
13 ч., 22Б

2

Физика II ч.

гл.ас Вл. Иванова

БИ с френски

Понеделник,
13.01.2020 г.,
11.00 ч., Лаб. Физика

Понеделник,
27.01.2020 г.,
11.00 ч., Лаб. Физика

2

Неорганична химия ІІ част

Доц. д-р инж. Венета Първанова

НК, СЛ, ПИ, ОС БП, ГР, ПХ, ХИ, ЕК

Четвъртък,
16.01.2020 г.
10.00 – 12.00 ч. 431А

Четвъртък,
30.01.2020 г. ,
11.00 – 13.00 ч., 19Б

2

Механика 2
(ВМНСС)
с преподаване на фр. Език

доц. Д. Дончев

ХБИ – френски език

Сряда,
8.1.2020 г.,
9.00 – 12.00 ч., 315Б

Четвъртък,
30.1.2020 г.,
9.00 – 12.00 ч., 315Б

2

Техническа механика 3

проф. Кл. Хаджов

ХИ на немски език

Сряда,
14.1.2020 г.,
9.00 – 12.00 ч., 315Б

 

2 и 3

Органична химия
I и II-част

Проф.Е.Найденова

ПГ, ПИ,ОС, ЦХ, ББ, ПБ, ГР

Петък,
24.01.2020 г.,
13 - 16 ч., 19Б

Петък,
31.01.2020 г.,
10 - 13 ч., 19Б

2 и 3

Органична химия
I и II-част

Доц.П.Тодоров

всички специалности

Сряда,
8.1.2020 г.,
9 ч., 106В

Сряда,
29.1.2020 г.,
9 ч., 424А

2 и 3

Органична химия

Гл.ас. А. Георгиев

БТ, СЛ,ЕЛ,МЗ,ЕК,НХТ
задочно

Сряда,
15.01.2020 г.,
9 ч., 134Б

Сряда,
22.01.2020 г.
9.00ч., 134Б

3

Автоматизация на производството

Проф. А. Грънчарова

Всички специалности

Събота,
11.1.2020 г.,
9 ч., 431А

Четвъртък,
30.1.2020 г.,
9 ч., 431А

3

МОТО

Гл. ас. Св. Лекова

Всички специалности

Понеделник,
13.01.2020 г.,
9:30 ч., 122а, Сграда В

Сряда,
27.01.2020 г,
9:30 ч., 122а, Сграда В

3

Процеси и апарати I ч.

Доц. Ст. Чаушев

ПИ, ББ, ГР
ОС, СЛ, ЕЛ, БТ, БМ

Петък,
17.01.2020 г.,
10 - 14 ч., 424A

Събота,
01.02.2020 г.,
10 ч., 22Б

3

Физикохимия II

Гл. ас. Н. Иванова

ПГ, ЦХ, ОС, ПИ, ГР, ТД, БП, СЛ, ЕЛ, НХ

Вторник,
07.01.2020 г.
9 ч.,424A

Вторник,
28.01.2020 г.
10 ч.,22Б

3

Неорганична химия

Гл. ас. д-р инж. Мария Атанасова

френска специалност

Петък,
17.01.2020 г.,
10.00 – 12.00 ч., 315Б

Понеделник,
27.01.2020 г.
10.00 – 12.00 ч., 315Б

Всички

Електротехника и електроника

доц. д-р Антон Андонов

Всички-I поток

Понеделник,
6.1.2020 г,
10.00 – 12.00 ч., 22Б

Понеделник,
27.01.2020 г.
10.00 – 12.00 ч., 439А

Всички

Електротехника I

гл. ас.д-р Валери Тодоров

АИТ

Понеделник,
6.01.2020
10 – 12 ч., 28Б, 27Б

Понеделник,
27.01.2020 г.
10 – 12 ч., 28Б, 27Б

Всички

Електроника

гл. ас.д-р Христо Анчев

АИТ

Сряда,
22.01.2020 г.,
10 – 12 ч., 28Б, 27Б

Понеделник,
27.01.2020 г.
10 – 12 ч., 3Б

Всички

Електротехника и електроника
(немски език).

доц. д-р Андрей Мирев

ХИ

Понеделник,
13.01.2020 г.,
10.00 – 12.00 ч., 315Б

Понеделник,
27.01.2020 г.
10 – 12 ч., 339Б

Всички

Органична химия

Доц. Н.Калоянов

Френска спец.

Понеделник,
20.01.2020 г.,
10.30 ч., 134Б

Четвъртък,
30.01.2020 г.,
10.30 ч., 134Б

2

Органична химия

Доц. Д. Цекова

Немска спец.

Петък,
24.01.2020 г.,
10 ч., 134Б

Сряда,
29.01.2020 г.,
10 ч., 134Б

 

АХ с ИМ

доц. д-р инж. А. Сурлева

БИ(френски език)

Сряда,
08.01.2020 г.,
след 10.00ч.,
в 318лаб. (в кат.АХ)

Сряда,
29.01.2020 г.,
9 ч., 22Б

4

Английски език

Ст. пр. д-р Веселина Коларски

БТ, БМ, ЕК, МЗ, МЖ

Петък,
10.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч.,411А

Петък,
31.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч.,411А

4

Английски език

Ст. пр. д-р Мария Тодорова

ОС

Понеделник,
6.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч.,411А

Понеделник,
27.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч., 411А

4

Английски език

Пр. Галина Котева

ОС, ГР, ПГ, ПИ, БП, СЛ, АИТ, ИМ

Четвъртък,
16.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч.,411А

Четвъртък,
30.01.2020 г.,
11.00 – 13.00 ч., 411А

5

Избор и свойства на материалите

проф. Кл. Хаджов

ХБИ на фр. ез.

Сряда,
14.1.2020 г.,
9.00 – 12.00 ч., 315Б

 
Важно!

Съгласно чл. 45, ал.4. от Правилника за учебна дейност :

„За студентите от задочна форма на обучение всички обучаващи катедри задължително обявяват всеки месец изпитни дати в рамките на учебната година. На изпитните дати по дадена дисциплина, обявени за задочни студенти, могат да се явяват всички студенти редовно обучение, като след третото явяване за съответната учебна година трябва да представят индивидуален протокол.”