Достойно представяне на ХТМУ в Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на полимерите“

На 01.03.2022 г. на тържествена церемония проф. Иван Шопов връчи грамоти за достойно представяне на участниците от Химикотехнологичния и металургичен университет гр. София на маг. инж. Николета Филипова и ас. инж. Даниела Атанасова, участвали в XIX- ти Националнен конкурс за наградата на „проф. Иван Шопов” на Съюза на химиците в България за 2022 г. за „Изявен млад учен в областта на полимерите”.

Към настоящия момент Николета Филипова е докторант по специалността „Химия на високомолекулярните съединения“ с научен ръководител доц. д-р инж. Райна Бряскова, а Даниела Атанасова е асистент в катедра: „Текстил, кожи и горива“ на ХТМУ.

Маг. инж. Николета Филипова и ас. инж. Даниела Атанасова са млади изследователи с голям потенциал и знания. Пожелаваме им здраве, късмет и още много покорени върхове в професионалната реализация.