Значимо Научно Партньорство

По случай 75 годишния си Юбилей, Института по Микробиология "Стефан Ангелов" при Българска Академия на Науките връчи плакет за Значимо Научно Партньорство на Факултета по Химично и Системно инженерство при Химикотехнологичния и Металургичен Университет.