ХТМУ и СЕМБОДИА ООД подписаха споразумение за сътрудничество

На 16 март 2022 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Химикотехнологичния и металургичен университет, представляван от Ректора проф. Сеня Терзиева и фирма „СЕМБОДИА“ ООД, представлявана от нейния Управител г-н Венцислав Неков.

Предметът на споразумението е обмяната на опит в областта на висшето образование, научните изследвания, проектната дейност, популяризирането и внедряването на научни, технически и професионални постижения, отнасящи се до дейността на ХТМУ и СЕМБОДИА.

Целта на споразумението е повишаване ефективността на образователната, научно-изследователска и развойна дейност в областта на химичните технологии и природните науки, основаващи се на човешките и материални ресурси и постигнатите резултати.