ДЕКАНАТЪТ ПРИЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Д Е К А Н А Т Ъ Т

 

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2021/2022 година

Специализанти за ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

1. АНАЛИТИКА

2. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

3. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

4. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

5. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

6. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

7. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

8. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

9. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обучението ще започне от втория семестър на учебната 2021/22 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование - до две години след дипломирането им.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯот 25.01.2022 г. до 18.02.2022 г. в канцеларията на Деканата - сграда А на ХТМУ-София, етаж 2, стая 203, тел (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г.

НАЧАЛО на учебната година - 28.02.2022 г.