Проект FUTURE WOMEN по програма „Еразъм+“ е в сектор „Висше образование“

На 23-ти декември 2022 г. бяха обявени резултатите от одобрените за финансиране проектни предложения от списъка с резерви по Ключова дейност 2 – „Партньорства за сътрудничество между организации и институции” в сектор „Висше образование“ по програма „Еразъм+“. Проектът 2022-1-BG01-KA220-HED-000087080 на Химикотехнологичен и металургичен университет „FUTURE WOMEN: Creating new opportunities for women in the digital and STEM economy“ беше одобрен с резултат 68 точки. Определеното от НА финансиране е 250 000 евро.

https://hrdc.bg/wp-content/uploads/2022/12/2022_KA2_220_HED_from-reserve-list.xlsx