Свободни места на задочните студенти в студентските общежития на ХТМУ

Във връзка с зимната сесия на задочните студенти в ХТМУ ви уведомяваме, че има свободни места в студентските общежития на ХТМУ.

За допълнителна информация тел. 02/9620217 или в работно време на адрес:
Студентски град блок 42 вход А стая 107