Нашият пост-докторант д-р Чонг Ли отново дари маски на ХТМУ

Нашият пост-докторант д-р Чонг Ли отново дари маски на ХТМУ

Д-р Чонг Ли, асистент в Shenyang University of Chemical Technology (SUCT), Китай дари за втори път, в рамките на обявеното извънредно положение в страната, голям брой предпазни маски на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), София. Маските ще бъдат предоставени на служителите и преподавателите на университета, които са на първа линия.

Д-р Чонг Ли завърши редовна докторантура в ХТМУ под научното ръководство на проф. Коста Бошнаков (ХТМУ) и проф. Липинг Фан (SUCT) и през 2017г. и защити дисертационен труд на тема „Математично моделиране, управление и диагностика на микробиологични горивни клетки“.

Академичното ръководството на ХТМУ благодари на д-р Чонг Ли за приятелския жест и му пожелава нови научни успехи!