University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Национална среща за изследователска мрежа за изследването  на нови лекарствени молекули

Национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули

На 30 юни 2021 г. от 9 часа в зала „Асен Златаров“ на Химикотехнологичния и металургичен университет се проведе национална среща за изследователска мрежа за изследването на нови лекарствени молекули във връзка с Национална програма „Европейски научни мрежи“ DRUG-MOLECULE.

В срещата взеха участие изследователи от няколко български висши училища и институти към Българска академия на науките. Бяха представени 16 доклада, паралелно присъствено и в жива връзка от разстояние. В постерната сесия бяха показани 5 онлайн постера и 15 печатни постера.

Участниците в срещата успяха да се запознаят с различните изследователски групи, които работят в областта на лекарствените молекули и техните научните разработки и постижения.

Снимки от събитието: https://drive.google.com/drive/folders/1_LF4qQrvF-RcC1dad01sjZLCnrUSbT_7?usp=sharing

Изнесено обучение на студенти от ХТМУ в Аурубис България

Изнесено обучение на студенти от ХТМУ в Аурубис България

На 15, 16 и 17 юни 2021 г. бе проведено изнесено обучение на студенти от 5 курс специалност „Металургия на цветните и благородните метали“ в завода на Аурубис България. В обучението участие взеха и спечелилите специалната стипендия на Аурубис за студенти на ХТМУ Иван Тилев и Мартин Горанов.

 

 

Undefined

СТУДЕНТКА ОТ ХТМУ С НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ ЕЗИК

СТУДЕНТКА ОТ ХТМУ С НАГРАДА ОТ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ ЕЗИК

Първокурсничката Траяна Долчинкова бе отличена в рубрика „Поезия“ в Шестия международен конкурс за превод „Трансформации 2021“, домакин, на който е Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Траяна е студентка в специалност „Химично и биохимично инженерство“ на френски език и достигна до почетно място в конкурса с превод на стихотворението „Искам слънце“ на Жамел Ларуси от френски на български език.

 

Ректорите на ХТМУ с ТрУ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорите на ХТМУ с ТрУ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Химикотехнологичен и металургичен университет – София проф. Сеня Терзиева-Желязкова и ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписаха споразумение за сътрудничество, чиято цел е да установят академични връзки и сътрудничество за обучение, научни изследвания и обмен в различни научни области, които да бъдат конкретизирани допълнително в предварително подготвени работни програми.

Университетите ще си сътрудничат с цел осъществяването на научно-изследователски проекти, научни изследвания и създаването на научно-приложни продукти по научно-изследователски програми с участието на преподаватели, докторанти и студенти от двата университета като научните резултати, които да бъдат съвместно публикувани, за да могат да бъдат използвани и от двете страни.

Двете висши училища ще организират съвместни научни мероприятия и ще обменят академични кадри и студенти с цел да се възползват взаимно от знанията и  опита си, също и ще осъществяват обмен на публикации и научни трудове по между си.

На вниманието на студентите, задочно обучение!

На вниманието на студентите, задочно обучение!

Записване за летен семестър 2020/2021 на
студентите,
задочно обучение

31 май – 19 юни 2021 г.


Плащането на семестриалната такса за летен семестър на учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 31 май – 19 юни 2021 г.

Таксата се внася на ПОС терминал в касата в ХТМУ от титуляра на картата или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ:

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: Българска Народна Банка

Титуляр: ХТМУ

МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.

Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".

Студентите, заплатили семестриалната такса, както и тези, които са освободени от такса, следва да се явят в съответната факултетна канцелария за записване/заверка на студентската книжка за летен семестър на учебната 2020/2021 година.

Записан е само този студент, който е заверил книжката си в съответната факултетна канцелария.