University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Европейска нощ на учените 2020 FRESHER в ХТМУ

Европейска нощ на учените 2020 FRESHER в ХТМУ

Скъпи приятели,
На 27 ноември 2020 г. в Химикотехнологичен и металургичен университет за поредна година ще се проведе Европейската нощ на учените 2020

Тази година сме ви подготвили нови и още по-интересни активности. 

 • 15:00 - 21:00 - Чиста почва за здрави биопродукти
  Ще бъде представена демонстрация за охарактеризиране състава на почвите за отглеждане на чисти и здрави биопродукти.

 • 15:00 - 21:00 - Алтернативни форми на биоземеделие (хидропоника) 
  Гостите ще се докоснат до аквасистема за алтернативно производство на биоземеделие.

 • 15:00 - 21:00 - Как да получим гориво от растения? 
  Присъстващите ще могат да наблюдават демонстрации на съвременни технологии за получаване на ценни суровини за практиката - биогорива.

 • 15:00 - 21:00 - Магията на цветовете в едно керамично цвете! 
  Посетителите ще могат да се потопят в света на различните цветове на керамиката.

Очакват ви още много интересни демонстрации! 
Нека се потопим заедно в магията на науката!

 

ХТМУ отпуска СТИПЕНДИИ по чл.1 и чл. 4 / ПМС №90

ХТМУ отпуска СТИПЕНДИИ по чл.1 и чл. 4 / ПМС №90

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ОТПУСКА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ по чл.1 и чл. 4 / ПМС №90

Прием на документи по електронен път

Прием на документи по електронен път

Уважаеми кандидат-студенти,

Може да кандидатствате за магистърски програми в ХТМУ на e-mail ksd@uctm.edu.

Необходими документи:

Сканирано копие на диплома за висше образование

Заявление за кандидатстване, изтеглено от тук;

Кандидатстудентската такса е 30.00 лв., която трябва да преведете по следната банкова сметка

IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01

BIC: BNBG BGSD

Банка: БНБ – ЦУ София,

като в основание за плащане впишете ЕГН и трите имена на кандидат-студента.

Моля, да посочите телефон за обратна връзка.

Годишна стипендия в размер на 8000 лв

Годишна стипендия в размер на 8000 лв

Годишна стипендия в размер на 8000 лв.

 

Фондация Карол Знание отпуска годишна стипендия в размер на 8000 лв. за редовен докторант, който се избира с конкурс.

 

Изисквания към кандидатите

 • Да са български граждани;

 • В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани висши училища в страната и БАН и да не са последна година на обучението си.

 • Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение.

 

Тематични области:

 • Естествени науки;

 • Технически науки;

 • Медицински науки.

 

Документи за кандидатстване

 • Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;

 • Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии, участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни реферати, спечелени конкурси и грантове и други;

 • Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;

 • Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи; експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за изразходване на средствата от стипендията;

 • Списък на публикации, ако има такава.

 

Процедура и срокове

 • Срок за кандидатстване – 1 декември 2020 г.;

 • Документи за кандидатстване се подават с електронна поща на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури;

 • Период на получаване на стипендията: февруари – ноември на десет равни месечни вноски.

 

За повече информация: ТУК

БЕЗ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В БАКАЛАВРЪРСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕТАЛУРГИЯ”

БЕЗ ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ В БАКАЛАВРЪРСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕТАЛУРГИЯ”

С предложеното от МОН допълнение на Списъка със защитените специалност, новоприетите студенти в бакалавърската специалност „Металургия” на ХТМУ ще бъдат освободени от семестриални такси за целия период на обучението си.

За повече информация: тел: 0877 070 108, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Специалност „Металургия” (ОКС „бакалавър“) в Химикотехнологичния и металургичен университет е уникална за страната, също така и ключова за подготовката и обезпечаването на сектора на металургията с висококвалифицирани кадри.

ХТМУ е единственият университет в страната, в който се придобива професионалната квалификация „инженер-металург“.

Класиране и разпределение за общежития на студентите от 1 курс - на 15.09.2020

Класиране и разпределение за общежития на студентите от 1 курс - на 15.09.2020

Класирането и разпределението за общежития на студентите от 1 курс, по блок и стая ще бъде обявено на сайта на университета на 15.09.2020 година.

тел. за справки :02/9620217

За повече информация за настаняване (ТУК

Победители в турнира за Купата на ХТМУ

Победители в турнира за Купата на ХТМУ

Ясни са победителите в турнира за Купата на ХТМУ

Едногодишна стипендиантска програма за 2021-2022 г

Едногодишна стипендиантска програма за 2021-2022 г

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2020-2021 година

За осемнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области:

 • Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 • Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 • Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – нова стипендия;
 • Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 • Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 • Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 • Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 • Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 • Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 • Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 • Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за втора поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим поредния носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2020\2021 година.

Повече информация може да намерите на: https://www.evrika.org/?p=3742

Рекламен флаер тук

 

БЕЗ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В НАД 40 БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ХТМУ

БЕЗ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В НАД 40 БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ХТМУ

С Постановление на Министерски съвет №137 от 25.06.2020 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 58 от 30.06.2020 г. се прие Списъкът на професионалните направления и защитени специалности, по които студентите приети през учебната 2020/2021 година са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си.

Специалностите в ХТМУ, за които новоприетите студенти са освободени от такси за целия курс на обучението си са:

 ОКС „Бакалавър“ – редовно и задочно обучение

➡ Биоматериали за приложение в медицината

➡ Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки

➡ Горива и биоенергийни технологии

➡ Индустриална безопасност

➡ Инженерни материали и материалознание

➡ Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия

➡ Парфюмерия и козметика

➡ Полимерно инженерство

➡ Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества

➡ Фин органичен синтез

➡ Химично инженерство

➡ Химично и биохимично инженерство (на френски език)

➡ Химично инженерство (на немски език )

➡ Чиста енергия и устойчиво развитие

 

ОКС „Магистър“ – редовно обучение

➡ Биоенергийни технологии и биопродукти

➡ Водородни технологии

➡ Еластични омрежени полимери

➡ Електрохимия и защита от корозия

➡ Консервация и реставрация на хартия и книги

➡ CAD/CAE в химичните технологии

➡ Медицински текстил

➡ Метални материали

➡ Метрология, акредитация и сертифициране

➡ Нанотехнологии и наноматериали

➡ Неорганични вещества

➡ Полиграфия

➡ Полимерно инженерство

➡ Приложна аналитика

➡ Природни и синтетични горива

➡ Рециклиране на полимери

➡ Силикатни материали

➡ Системи за възобновяема енергия (на български и английски език)

➡ Стъкло, керамика и свързващи вещества

➡ Текстил и кожи и изделия от тях

➡ Технология на високоенергийните материали

➡ Управление на промишлената безопасност

➡ Фин органичен синтез

➡ Химично и биохимично инженерство (на френски език)

➡ Химично инженерство (на немски език)

➡ Химично инженерство

➡ Химични технологии и ядрена енергетика

➡ Целулоза, хартия и опаковки

 

За повече информация може да се свържете с нас на тел: 02 8163 135, 0877070108 или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Erasmus+
Image

Меню

 • Admission
 • Learning activity
 • UCTM
 • Scientific activity