University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Форум "Кариери - 2022" при свободен достъп през платформата Zoom

Форум "Кариери - 2022" при свободен достъп през платформата Zoom

На 30.03.2022 г. от 10 ч. Кариерен център при ХТМУ организира юбилейното 15-то издание на форум "Кариери - 2022" при свободен достъп онлайн през платформата Zoom.

Участници и партньори на събитието са: „ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО” ЕООД, „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД, „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, „ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „АЛИАНС ПРИНТ” ЕООД, „РУБЕЛЛА БЮТИ” АД, „АЕЦ КОЗЛУДУЙ” ЕАД, „КЦМ 2000” АД, „АРСЕНАЛ” АД, „МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД, „ЕЛ БАТ” АД, „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД, „АКВАХИМ” АД, „ТЕХКЕРАМИК-М” АД, „АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД, ТЕВА ФАРМАЕАД,СЕМБОДИА, „СОФИЯ МЕД АД.

В юбилейното издание на кариерния форум 18 компании ще представят дейността си пред студентите на Химикотехнологичния и металургичен университет и възможностите за работа и стаж при тях.

Можете да се включите чрез линка: https://zoom.us/j/97334310388?pwd=R0dlZnQwditYZmhkbERuNGRBOXdpUT09

Виж програмата на събитието (тук)

ХТМУ шестия български университет част от eduGAIN мрежата

ХТМУ шестия български университет част от eduGAIN мрежата

ХТМУ направи втората основополагаща стъпка във връзка с реализирането на инициативата Европейската студентска карта (European Student Card Initiative), като стана шестият университет в България, който се присъедини към eduGAIN мрежата. В продължение на вече почти година университета използва Еразъм без хартия (Erasmus Without Paper) за сключване на междуинституционални споразумения по програма Еразъм+. Сега с присъединяването към eduGAIN, всички студенти на ХТМУ ще могат лесно да се сдобият с Европейска студентска идентификация (European Student Identifier, ESI), уникална електронна идентификация, която ще им позволи достъп до онлайн услуги свързани с академичен обмен. В контекста на Еразъм+ програмата, това например означава, че студентите ще имат достъп до онлайн споразумения за обучение и практика чрез OLA (https://learning-agreement.eu/) и до информация чрез Erasmus+ App (https://erasmusapp.eu/ ). Достъпът се осъществява с потребителско име и парола, които студентите ползват за влизане в електронната платформа за електронно обучение на ХТМУ (Moodle). Понастоящем споразуменията за студентска мобилност с цел обучение вече се администрират онлайн, а в рамките на текущия програмен период 2021-2027 постепенно ще се дигитализират и споразуменията за мобилност с цел практика и тези за мобилност на служителите.

Като водещ университет в областта на технологиите, ХТМУ се стреми да бъде в крак с приоритетите на Програма Еразъм+ по отношение на внедряването на дигитално управление на мобилностите и съответните ангажименти, поети с Еразъм Хартата за Висше Образование (Erasmus Charter For Higher Education, https://mmu2.uctm.edu/erasmus+/ )

ХТМУ и СЕМБОДИА ООД подписаха споразумение за сътрудничество

ХТМУ и СЕМБОДИА ООД подписаха споразумение за сътрудничество

На 16 март 2022 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между Химикотехнологичния и металургичен университет, представляван от Ректора проф. Сеня Терзиева и фирма „СЕМБОДИА“ ООД, представлявана от нейния Управител г-н Венцислав Неков.

Предметът на споразумението е обмяната на опит в областта на висшето образование, научните изследвания, проектната дейност, популяризирането и внедряването на научни, технически и професионални постижения, отнасящи се до дейността на ХТМУ и СЕМБОДИА.

Целта на споразумението е повишаване ефективността на образователната, научно-изследователска и развойна дейност в областта на химичните технологии и природните науки, основаващи се на човешките и материални ресурси и постигнатите резултати.

Значимо Научно Партньорство

Значимо Научно Партньорство

По случай 75 годишния си Юбилей, Института по Микробиология "Стефан Ангелов" при Българска Академия на Науките връчи плакет за Значимо Научно Партньорство на Факултета по Химично и Системно инженерство при Химикотехнологичния и Металургичен Университет.

ХТМУ партньор в проекта МИКС-ИП

ХТМУ партньор в проекта МИКС-ИП

 

 

На 17.02.2022 г. се проведе първата работна среща по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Водещ бенефициент по проекта е Бургаският свободен университет, а висшите училища партньори са Химикотехнологичният и металургичен университет и Международно висше бизнес училище.

Основна цел на проекта е създаването и развитието на профилирани кадри за нуждите на бизнеса във високотехнологичния сектор и стратегическите инфраструктурни проекти. За целта, в рамките на проекта, се предвиждат дейности, които ще създадат подходящи условия за сътрудничество между висшите училища и бизнеса, посредничество и подкрепа за развитие на кариерата на завършващите.

Работната група беше приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ. На срещата присъстваха проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ, проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ и ръководител на проекта, проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ.

За повече информация: https://www.bfu.bg/bg/novini/obrazovatelno-partnyorstvo-za-strategicheski-infrastrukturi

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ” ЗА НАЙ -ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ХИМИЯ, ЗА 2021

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ” ЗА НАЙ -ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО ХИМИЯ, ЗА 2021

Федерацията на научно-техническите съюзи и Съюзът на химиците в България обявява ежегодния национален конкурс за наградата „АКВАХИМ” за най-добра дипломна работа по химия, защитена 2021 г.

Ще бъдат връчени две парични награди, една за студент, завършил ОКС „бакалавър“ – 1000 лв. и 2000 лв.за ОКС „магистър“.

Предложенията с материалите може да предадете или изпратите до 16.05.2022 г. на адрес: Съюз на химиците в България, Cофия 1000, ул. Раковска № 108, стая 418, тел. 02-9875812, GSM: 0878-796200, eл.поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Регламент на конкурса (тук).

Достойно представяне на ХТМУ в Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на полимерите“

Достойно представяне на ХТМУ в Националния конкурс „Изявен млад учен в областта на полимерите“

На 01.03.2022 г. на тържествена церемония проф. Иван Шопов връчи грамоти за достойно представяне на участниците от Химикотехнологичния и металургичен университет гр. София на маг. инж. Николета Филипова и ас. инж. Даниела Атанасова, участвали в XIX- ти Националнен конкурс за наградата на „проф. Иван Шопов” на Съюза на химиците в България за 2022 г. за „Изявен млад учен в областта на полимерите”.

Към настоящия момент Николета Филипова е докторант по специалността „Химия на високомолекулярните съединения“ с научен ръководител доц. д-р инж. Райна Бряскова, а Даниела Атанасова е асистент в катедра: „Текстил, кожи и горива“ на ХТМУ.

Маг. инж. Николета Филипова и ас. инж. Даниела Атанасова са млади изследователи с голям потенциал и знания. Пожелаваме им здраве, късмет и още много покорени върхове в професионалната реализация.

Проведена среща по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

Проведена среща по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)"

На 17.02.2022 г. се проведе работна среща по проект „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“ по договор BG05M2OP001-2.016-0030-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Срещата се състоя в залата на академичния съвет на МВБУ. На срещата присъстваха проф. д-р Милен Балтов, ректор на БСУ и ръководител на проекта, както и представители на партниращите висши училища - проф. д-р Георги Апостолов, ректор на МВБУ, проф. д-р инж. Сеня Терзиева, ректор на ХТМУ, доц. д-р Иван Андреев и доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректори на МВБУ и проф. д-р инж. Емил Михайлов, декан на Факултет по металургия и материалознание в ХТМУ.

Работната група беше посрещната и приветствана от г-жа Лена Гайдарска, Президент на МВБУ, която пожела успешно и ползотворно сътрудничество в най-благородната мисия на висшите училища – предоставяне на качествено съвременно образование в полза на обществото.

Информация и снимки https://www.bfu.bg/bg/novini/obrazovatelno-partnyorstvo-za-strategicheski-infrastrukturi

 

 

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Erasmus+
Image

Меню

  • Admission
  • Learning activity
  • UCTM
  • Scientific activity