University of Chemical Technology and Metallurgy

Новини и събития

Всичко актуално за ХТМУ

Катедра „Биотехнология“ с нова лаборатория по клетъчна биология и пробиотици

Катедра „Биотехнология“ с нова лаборатория по клетъчна биология и пробиотици

На официално събитие на 9 февруари 2023 г. бе открита „Лаборатория по клетъчна биология и пробиотици“ в катедра Биотехонолгия“ в Химикотехнологичен и металургичен университет.

Гости на събитието бяха акад. Иван Иванов дългогодишен преподавател по „Биохимия“ и „Основи на генното инженерство“ в катедра „Биотехонлогия“, проф. д-р Диана Петкова - председател на Съюза на учените в България, дългогодишен преподавател по „Биофизика“ в катедрата, Ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева-Желязкова и преподаватели от други катедри в ХТМУ.

Лентата бе прерязана от проф. Нели Георгиева – Декан на Факултета по химично и системно инженерство и преподавател в катедра „Биотехнология“ и проф. Данчо Даналев – Ръководител на катедрата.

Ректорът на ХТМУ се обърна към преподавателите: „Биотехнология е една от катедрите с най-младия, енергичен и целеустремен преподавателски състав в ХТМУ. Щастлива съм, че с лабораторията по клетъчна биология и пробиотици имате възможността да предоставяте на студентите си практика и знание в толкова съвременни условия. Успех!“


ХТМУ - водещият университет в три професионални направления

ХТМУ - водещият университет в три професионални направления

На 16.01.2023 г. на официална церемония, организирана от вестник 24 часа, бяха връчени наградите на най-добрите университети в различните професионални направления в страната – „Академичните оскари 2022“. За поредна година Химикотехнологичният и металургичен университет бе отличен като водещо висше училище в професионалните направления:

„Материали и материалознание“
„Металургия“
„Химични технологии“

На тържествена церемония Тим Курт, изпълнител директор на Аурубис България връчи наградата на Ректора на ХТМУ - проф. Сеня Терзиева-Желязкова.

На събитието присъстваха г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент, министри на образованието от последните десетилетия, ректори, представители на бизнеса и сподвижници на каузата висше образование.

Проект FUTURE WOMEN по програма „Еразъм+“ е в сектор „Висше образование“

Проект FUTURE WOMEN по програма „Еразъм+“ е в сектор „Висше образование“

На 23-ти декември 2022 г. бяха обявени резултатите от одобрените за финансиране проектни предложения от списъка с резерви по Ключова дейност 2 – „Партньорства за сътрудничество между организации и институции” в сектор „Висше образование“ по програма „Еразъм+“. Проектът 2022-1-BG01-KA220-HED-000087080 на Химикотехнологичен и металургичен университет „FUTURE WOMEN: Creating new opportunities for women in the digital and STEM economy“ беше одобрен с резултат 68 точки. Определеното от НА финансиране е 250 000 евро.

https://hrdc.bg/wp-content/uploads/2022/12/2022_KA2_220_HED_from-reserve-list.xlsx

ХТМУ, БАМИ и София Мед обсъдиха възможностите за сътрудничество между бизнеса и образованието

ХТМУ, БАМИ и София Мед обсъдиха възможностите за сътрудничество между бизнеса и образованието

На 26.01.2023 г. ХТМУ бе домакин на среща между ръководството на университета, Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и представители на София Мед АД. На срещата присъстваха проф. Сеня Терзиева – Ректор на ХТМУ, проф. Емил Михайлов – Декан на ФММ, доц. Розина Йорданова – Зам.-декан на ФММ, доц. Петър Илиев – Ръководител на катедра МТЕЕ, д-р инж. Никола Рангелов – Председател на БАМИ, г-жа Политими Паунова – Изпълнителен директор на БАМИ, г-н Димитриос Рапос – Главен оперативен директор и Заместник изпълнителен директор в София Мед АД, г-н Антонис Критикос - Заместник изпълнителен директор в София Мед АД, инж. Филип Кундев – Директор Развитие на продукти и процеси в София Мед АД и г-н Ивайло Василев – Директор Човешки ресурси в София Мед АД. Обсъдиха се възможностите на университета за обучение на висококвалифицирани специалисти за нуждите на компанията и формите за бъдещо сътрудничество между ХТМУ и София Мед АД.

Ръководствата на ХТМУ и БАМИ обсъдиха подписаната Програма за сътрудничество между Факултета по металургия и материалознание и Асоциацията и се взе решение за провеждане на съвместни събития до края на настоящата учебна година.

Срещата приключи с посещение на новите лаборатории във Факултета.

КОНКУРС за студенти и дикторанти за мобилност в чужбина по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

КОНКУРС за студенти и дикторанти за мобилност в чужбина по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЪЛГОСРОЧНА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)”

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Химикотехнологичният и металургичен университет обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2022/2023 г. В изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти могат да участват студенти и докторанти на ХТМУ, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионално направление 5.9. „Металургия“. Мобилностите могат да бъдат осъществени в The University of Craiova, Craiova, Romania под формата на:

Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти за период от

 • 3 месеца

 • 5 месеца

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Всеки кандидат за участие в мобилност с цел обучение има право да посочи в Заявлението си за кандидастване предпочитаните продължителности на обявените за съответната селекционна процедура, по низходящ ред на своите предпочитания.

За периода на мобилността участниците се командироват от Химикотехнологичен и металургичен университет с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за кандидатстване по образец (изтегля се от тук);

 • (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;

 • (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;

 • Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават на email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Краен срок за подаване на документи: 31 януари 2023 г. (четвъртък), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------------------------www.eufunds.bg-----------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП) “, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

НФСГ с две първи места в състезанието по баскетбол ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА НА ХТМУ

НФСГ с две първи места в състезанието по баскетбол ЗА КУПАТА НА РЕКТОРА НА ХТМУ

След две годишна пауза на 14-ти и 15-ти декември 2022 г. се проведе състезанието по баскетбол, част от XIII Ученически спортен турнир „За купата на Ректора на ХТМУ”. Тази година участие взеха 8 отбора от 5 софийски гимназии.

С много красота, спортен хъс и усмивки беше съпътствано цялото състезание, Официалното награждаване бе водено от организатора на турнира и ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт” доц. Венцислав Гаврилов, а зам.-ректорът по учебна дейност доц. Райна Бряскова награди победителите.

Доц. Бряскова поздрави всички участници и им пожела да продължават да се развиват в спорта и скоро да станат част от отборите на ХТМУ.

На първо място при девойките и при юношите се класираха отборите на Националната финансово-стопанска гимназия с треньор Станимира Златкова.

Второто място при девойките завоюваха отбора на 35 СЕУ „Добри Войников“ с треньори Деница Григорова и Огнян Аспарухов. Трети останаха момичетата на СГСАГ „Христо Ботев“ с треньор Никол Гелева.

Сребърната купа при юношите грабна отборът на Националната търговско-банкова гимназия с треньор Борислава Младенова. Третото място завоюваха момчетата на 35 СЕУ „Добри Войников“ с треньори Мила Ацева и Огнян Аспарухов.

Четвъртото и петото място при юношите заеха отборите на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ с треньор Венцислав Петров и СГСАГ „Христо Ботев“ с треньор Йото Гарабедов

Състезанието завърши с много усмивки и снимки за спомен.

Снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1RLbP85shTSy9RL_rSqeN_8cC62wa8zUK?usp=share_link

Д Е К А Н А Т Ъ Т ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

Д Е К А Н А Т Ъ Т ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА

УЧЕБНАТА 2022/2023 година

 

Специализанти за ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ с продължителност 4 семестъра в направлението паралелно обучение за придобиване на допълнителна квалификация по следните специализации:

1. АНАЛИТИКА

2. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

3. ЕНЕРГИЙНА И ЕКОЛОГИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ

4. ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

5. МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

6. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

7. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

8. БИОТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

9. МЕНИДЖМЪНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обучението ще започне от втория семестър на учебната 2022/23 г. и ще се провежда паралелно на редовния курс. За него могат да кандидатстват редовни и задочни студенти, обучаващи се във всички висши училища и колежи, както и специалисти с висше образование - до две години след дипломирането им.

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ – от 23.01.2023 г. до 24.02.2023 г. в канцеларията на Деканата - сграда А на ХТМУ-София, етаж 2, стая 203, тел (+02) 81 63 118

ЗАПИСВАНЕ от 27.02.2023 г. до 02.03.2023 г.

НАЧАЛО на учебната година - 06.03.2023 г.

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира кандидати за обучения за развитие на презентационни умения и дигитална креативност в техническите науки по следните дейности:

 

1. Дейност 3.3 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“

 

Целта на обучението е подкрепа за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност на студентите в технически науки.

Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа. На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

 • Да бъдат от ПН 5.9 Металургия;

Необходими документи:

 

2. Дейност 3.4 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели

 

Целта на обучението е създаване на уменията на студентите за намиране на работа, в т.ч. умения за дебатиране, работа в екип, решаване на реални проблеми, изпълнение на практически задачи, представяне на информация пред аудитория и др. чрез провеждане на допълнителни обучения за придобиване на умения за осъществяване на връзка между студенти и работодатели.

Обучението е предвидено да бъде в рамките на 40 академични часа. На завършилите обучението ще се издава Сертификат.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти в ОКС: Бакалавър или магистър, редовно или задочно обучение;

 • Да бъдат от ПН 5.9 Металургия;

Необходими документи:

 

Кандидатите за провеждане на обучение за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите трябва да изпратят оферти на е-мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 16.1.2023 г.

Допълнителна информация относно кандидатстването: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

ПОКАНА за избор на обучаеми по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите по проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот"

 

Химикотехнологичен и металургичен университет набира кандидати за провеждане на обучения на студенти (по 40 часа) за развитие на презентационни умения и дигитална креативност в техническите науки по следните дейности:

 

 1. Дейност 3.3 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“

Обучение на 20 студенти

Максимална стойност на обучението: 1200 лв.

Изисквания към кандидатите за провеждане на обучението:

 • Висше образование (бакалавър/магистър), в областта „Социални, стопански и правни науки”, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогически науки“

 • Кандидатът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години поне 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на дейност, посочен в обявата, а именно „Организиране и провеждане на публични събития, насочени към студенти и/или ученици и/или служители в публични и/или частни организации – семинари и/или уоркшопи и/или кариерни борси и/или състезания и други подобни.“

 

2. Дейност 3.4 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“

Обучение на 10 студенти

Максимална стойност на обучението: 600 лв.

Изисквания към кандидатите за провеждане на обучението:

 • Висше образование (бакалавър/магистър), в областта „Социални, стопански и правни науки”, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогически науки“

Кандидатът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години поне 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с предмета на дейност, посочен в обявата, а именно „Организиране и провеждане на публични събития, насочени към студенти и/или ученици и/или служители в публични и/или частни организации – семинари и/или уоркшопи и/или кариерни борси и/или състезания и други подобни.“

 

Кандидатите за провеждане на допълнителни дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности на студентите трябва да изпратят оферти на е-мейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 21.12.2022 г.

Допълнителна информация относно кандидатстването: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Address
Bul. Kliment Ohridski №8
Sofia, 1756
Contacts
Phone: +359 2 81 63 120
Email: info@uctm.edu
Erasmus+
Image

Меню

 • Admission
 • Learning activity
 • UCTM
 • Scientific activity