Изпитите за учебната 2019/2020 г. се провеждат в електронна среда

РЕДОВНОТО ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Всички студенти могат да ползват системата за електронно обучение Мудъл на ХТМУ https://dl.uctm.edu/elearn/ до която имат достъп с потребителско име и парола.
Препоръчваме на студентите:
1. Да проследяват съобщенията в курсовете, които посещават по учебен план, намиращи се в Моите курсове в системата за електронно обучение;
2. Да проверяват за допълнителна информация на сайта на университета относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението и провеждането на изпитите;
3. Да проверяват електронната си поща за информация от преподавателите, относно конкретни указания за учебния процес.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!

Упътване за работа с платформата - студенти
Упътване за работа с платформата - преподаватели


Информация за дистанцонното обучение на студенти и докторанти


Уважаеми колеги,

Платформата за дистанционно обучение на ХТМУ е на следния адрес: https://dl.uctm.edu/.
За влизане в сайта използвайте линка “log in”.

Вашите персонални username и password:
Username:
Password:

Username се формира от Вашия факултетен номер. Първите две букви на Вашия факултетен номер (префикса) са преведени чрез следната таблица: 

АУ - au

БП - bp

ЕК – ek

МЗ - mz

МТ - mt

ПГ - pg

СЛ - sl

ББ - bb

БТ - bt

ЕМ - em

ММ – mm

МХ - mh

ПИ - pi

ХИ - hi

БИ - bi

ГБ - gb

ИМ - im

МП - mp

НК - nk

ПТ - pt

ХП - hp

БМ - bm

ГР - gr

МД - md

МС – ms

ОС - os

ПХ - ph

ЦХ – ch

 

Примери: АУ1234 -> au1234; ПИ1234 -> pi1234.

Паролата Ви съвпада с Вашия Username. От съображения за сигурност при първо влизане в платформата ще трябва да смените Вашата парола.

След успешно влизане в сайта, от менюто preferences може да изберете предпочитан от вас език.

Обърнете внимание на Вашата персонална информация и по-специално: редактирайте, ако е необходимо, Вашия e-mail адрес. За целта изберете менюто profile.

Много ви молим да се информирате редовно за on-line активностите на университета.


Информация за преподаватели

Уважаеми колеги, 
Сайта за дистанционно обучение на ХТМУ е на следния адрес: https://dl.uctm.edu/elearn/.

За влизане в сайта използвайте линка log in.
Ако имате затруднения с вашите персонални username и password, моля пишете на следните e-mails: nenov@uctm.edu; stanislavslavov@uctm.edu

Много ви молим да се информирате редовно за on-line активностите на университета.Информация относно организацията на учебната дейност в ХТМУ по време на извънредно положение за студенти, докторанти и преподаватели
Приложения:

4. Заповед № Р-ФХ-86/25.03.2020, касаеща ползването на платен годишен отпуск на основание чл.7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение и чл.173а, ал.1 от КТ.