Важно за кандидат-студенти завършили средно образование преди 2021 година

В предварително класиране и записване могат да участват всички кандидат-студенти, които притежават диплома за завършено средно образование и имат балообразуващи оценки от положени предварителни кандидатстудентски изпити, регионални състезания или от държавни зрелостни изпити след 01.01.2008 г.

Подаване на документи до 10.06.2021г.

Предварителното класиране – 14.06.2021г.

Записване от предварителното класиране - от 14.06. до 25.06.2021 г.