Важно за кандидат-студенти завършили средно образование преди 2022 година

В предварително класиране и записване могат да участват всички кандидат-студенти, които притежават диплома за завършено средно образование и имат балообразуващи оценки от положени предварителни кандидатстудентски изпити, регионални състезания или от държавни зрелостни изпити след 01.01.2008 г.

Подаване на документи!

Предварителното класиране!

Записване от предварителното класиране!