Студентско кредитиране

Кои студенти и докторанти могат да кандидатстват за студентски кредит?

Всички, които отговарят едновременно на следните изисквания:

  • български граждани, граждани на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария
  • не са навършили 35 години
  • обучават се в редовна форма
  • нямат придобита същата образователно квалификационна степен
  • не са отстранени и не са прекъснали обучението си

Изисквания за кредитиране

Уверение (на основание чл. 10, ал.3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти.)

За допълнителна информация: