Социално-битови дейности

СЪОБЩЕНИЕ

Условия за ползване на карта за УСОБ НЕСЕБЪР – лято 2024

  • Заповед на Ректора за ползване на карта за УСОБ НЕСЕБЪР – лято 2024: РФХ-70/09,05,2024
  • Заявление за ползване на карта за УСОБ НЕСЕБЪР – лято 2024
РАБОТНО ВРЕМЕ: Понеделник – Петък от 8.30 ч. до 16.30 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Понеделник – Петък от 14:00 до 15:00 ч. 

Адрес: гр. София, 1756, бул. Климент Охридски, № 8, сгр.А на ХТМУ, ет.2, каб. 214.
телефон за справки: (+359 2) 8163 103, 0879356535 

e-mail: sbo@uctm.edu