Изпитвателна лаборатория по текстил и багрила

 

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА”

ХТМУ - СОФИЯ

 

Акредитирана по БДС EN ISO 17025

Сертификат на ИА БСА № 141 ЛИ от 6.01.2020 г. валиден до 31.07.2022 г.

https://mmu2.uctm.edu/uctm/downloads/acredit_labs/textile_laboratory-bg 2020_11_html_311134db7fe2a6fe.jpg

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

ИЗПИТВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ


За повече информация (ТУК)
 

АДРЕС: 1756 София, бул. Кл. Охридски 8, ХТМУ , сгр. А, каб. 308, 348

Лица за контакти:
Ръководител:  
инж. Гергана Икова
тел./факс 02/862 30 66;
GSM +359 888 554568 
е-mail ikova@uctm.edu 


Зам. Ръководител:
инж. Владимир Ганчев
тел. 02/8163 261 тел. 02/8163 268
GSM +359 885 702663
е-mail vkg@uctm.edu


ИЗПИТВАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО БДС EN ISO И БДС СТАНДАРТИ.