Помощни звена

Учебен отдел
Началник: инж. Станка Йоцова

тел: (+359 2) 9071 109
(+359 2) 81-63-135, (+359 2) 9071 135
E-mail: umo@uctm.edu

Библиотечно-информационен център
Директор: доц. д-р инж. Спаска Янева

тел.: (+359 2) 81-63-154
E-mail: library@uctm.edu

Дирекция "Студентски общежития"
Директор: Кръсто Кръстев

тел.: (+359 2) 962-24-21
E-mail: kazi_krastev@abv.bg; krasto.krastev1@uctm.edu
тел.: (+359 2) 962-02-26 наеми студенти и докторанти

Отдел "Научни дейности"
Организатор: маг. инж. Анна Илиева

тел.: (+359 2) 81-63-136
E-mail: sciactivities@uctm.edu

Отдел "Комуникации"
главен експерт: Теодора Димитрова

тел.: (+359 2) 81-63-138
E-mail: media@uctm.edu