Степен Бакалавър след средно образование

Допълнителен прием за попълване на незаети места

Кандидатстване и записване на място в:

ХТМУ София, сграда А, етаж 2, стая 201
 
Работно време:
Понеделник - Петък: от 8:30 до 16:30 часа

За контакти и информация:
Телефони: 02/ 8163 135, 8163 181

Мобилен: 0877070108

Имейл: ksd@uctm.edu

Специалности
Автоматика и информационни технологии Виж повече
Биоматериали за приложения в медицината (освободена от такса) Виж повече
Биомедицинско инженерство Виж повече
Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки (освободена от такса) Виж повече
Биотехнологии Виж повече
Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн Виж повече
Енергийна и екологична ефективност Виж повече
Индустриална безопасност (освободена от такса) Виж повече
Индустриален мениджмънт Виж повече
Инженерна екология и опазване на околната среда Виж повече
Инженерна информатика Виж повече
Инженерни материали и материалознание (освободена от такса) Виж повече
Металургия (освободена от такса) Виж повече
Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия (освободена от такса) Виж повече
Парфюмерия и козметика (освободена от такса) Виж повече
Полимерно инженерство (полимерно инженерство; технологичен дизайн на текстила и кожите) (освободена от такса) Виж повече
Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества (освободена от такса) Виж повече
Фин органичен синтез (освободена от такса) Виж повече
Химично инженерство (освободена от такса) Виж повече
Химично инженерство (на немски език) (освободена от такса) Виж повече
Чиста енергия и устойчиво развитие (освободена от такса) Виж повече

ОКС "Магистър" след средно образование:

„Химично и биохимично инженерство“ с преподаване на френски език, ОКС „Магистър” - 5 годишен курс на обучение (освободена от такса)

Виж повече