Продължаващо и дистанционно обучение

По време на обучението си всеки студент може да придобие допълнителна квалификация, паралелно с основната специалност. В Деканата за продължаващо и дистанционно обучение, в рамките на четири семестъра, се предлага обучение по:
 • Алтернативни горива
 • Аналитика
 • Биологични методи за контрол и анализ на храните
 • Български танци
 • Връзки с обществеността (PR)
 • Енергийна и екологична ефективност
 • Индустриален бизнес и предприемачество
 • Митническа дейност
 • Парфюмерийни и козметични продукти
 • Мениджмънт на околната среда
 • Учител по Химия и опазване на околната среда
 • Учител по общотехнически и специални учебни предмети
 • Финансов мениджмънт

ОБЯВА за прием


ДЕКАНАТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ:

Телефони: (02) 81-63-118

E-mail: dpm@uctm.edu