Учебен отдел

Началник УО
инж. Станка Йоцова

тел: 02 8163 109
E-mail: umo@uctm.edu

Деканат за продължаващо дистанционно обучение
Секретар - инж. Димитрина Масларова

Телефон: 02 8163 118
E-mail: dpm@uctm.edu

Факултет по химични технологии
Инспектор - инж. Зорница Георгиева

тел: 02 8163 113
E-mail: organkan@uctm.edu

Факултет по химично и системно инженерство
Инспектор - Севдалина Георгиева

тел: 02 8163 114
E-mail: fhsi@uctm.edu

Факултет по металургия и материалознание

тел: 02 8163 115

Услуги

Издаване на служебна бележка (удостоверение)
  • Представяне на оригинал и копие на диплома за висше образование в УМО /заедно с приложението/, ЕГН на лицето;
  • Фактура от касата на ХТМУ за платена такса - 45.00лв. с ДДС;
  • Срок за изработване - до 7 работни дни.

Таксите са съгласно Заповед Р - ФХ - 01/04.01.2016 г. - Виж повече

Готовите справки се получават в УМО и не се изпращат по пощата!

За информация - ХТМУ, сгр. А, II ет., УМО - тел.02 8163 135