Договори за сътрудничество и преференции със средни училища

Списък на професионалните и природоматематически гимназии и СОУ, с които ХТМУ има сключени договори за образователно сътрудничество

УЧИЛИЩЕ

АДРЕС

ДИРЕКТОР

18 СОУ "Уилям Гладстон"

София ул. "Пиротска" № 68,

Величка Стойчева

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ”

Димитровград, ул.”Кл. Охридски” № 1

Илиана Славкова

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ”

Велико Търново, ул. „Вела Благоева” № 10

Милка Илиева

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

Перник, кв. „Монте Карло” № 1

Елеонора Владимирова

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК Н.ОБРЕШКОВ”

Разград, бул.”Княз Борис” № 62

Мануел Василев

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЕКЗАРХ АНТИМ I”

Видин, ул. „Княз Борис I”

Румяна Петрова

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ.ЕМАНУИЛ ИВАНОВ”

Кюстендил, ул.”Проф. Г. Паспалев” № 11

Ани Кюркчиева

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Плевен, ул. „Цар Самуил” № 2

Калин Йончев

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Пазарджик, ул. „Яков Матакиев” № 1

инж. Мария Абрашева

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Нови Пазар, ул.”Цар Асен” № 38

Димитрина Маринова

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВИ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Дупница, ул.”Велико Търново” № 6

инж. Венеция Соколова

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Димитровград, бул. „Д. Благоев” № 84

Георги Гочев

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Видин, Южна промишлена зона

Мариета Георгиева

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „ДМ. ИВ. МЕНДЕЛЕЕВ”

Варна, ул.”Д-р ВасилакиПападопулу” № 52

Руслан Скулев

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА

Елин Пелин, ул.”Райко Даскалов” № 1

Наталия Колева

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА

Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 156

Людмила Ганчева

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ”

Стара Загора, бул. „Никола Петков” № 4

инж. Начо Начев

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

София, ул. „Средорек” № 3

инж. Наталия Вълчева

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И

 

инж. Цветанка