Сеня Терзиева-Желязкова
Сеня Терзиева-Желязковапроф. д-р инж.

Добре дошли

Обръщение на Ректора на ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет е академична институция, фокусирана върху потребностите на времето и нацията ни. Общността ни надхвърля рамките на Университета и страната и включва академични партньори от различни континенти.

Обликът на големите предизвикателства на нашето време се определя от сложността и динамиката на икономическите и стопанските проблеми. Предизвикателствата пред развитието на нацията не могат да бъдат посрещнати успешно без нови изисквания към компетенциите на възпитаниците на висшите учебни заведения.

Философия

Нашата мисия

Мисията на ХТМУ  e  да подготвя високо квалифицирани специалисти с висше образование във всички области на химичните технологии и металургията, на биотехнологиите, екологията, информационните технологии и мениджмънта както и да развива фундаментални и приложни научни изследвания в традиционните области на природните науки и химичните технологии. Основни ценности на университета са:
Image
Image
Image
Image

Визия

Нашата визия за бъдещето

ХТМУ работи с визията за промяна на живота, икономиката и обществото чрез образование и културни изследвания. Ние следваме три еднакво важни и интегрирани елемента – обучение и преподаване, изследване, ангажираност към обществото.

Качество
Последователни сме в търсенето на съвършенство във всички области. Динамично взаимодействаме с бизнеса, за да определим конкретните компетенции, залегнали в основата на предлаганото обучение.
Актуалност

Стремим се да бъдем адекватни на динамично изменящата се регионална, национална и международна икономическа среда чрез съвременни методи и технологии на преподаване и значимост на научните изследвания.

Ресурси

Материална база

ХТМУ разполага с модерна база за обучение

Image
Image
Image
Image