Информация за контакт

За въпроси по отношение на класирането и записването:

Тел.: (02) 81-63-135, (02) 81-63-181
мобилен 0877 07 01 08
e-mail: ksd@uctm.edu

Началник УО
гл.ас. д-р инж. Владислава Иванова

(+359 2) 9071 109
e-mail: education-admin@uctm.edu
umo@uctm.edu