Информация за контакт

За въпроси по отношение на класирането и записването:

Тел.: (02) 81-63-135, (02) 81-63-110
e-mail: ksd@uctm.edu

Началник УО
инж. Станка Йоцова

тел: 02 8163 109
E-mail: umo@uctm.edu