Индустриален мениджмънт

Всеки мениджър управлява пет стандартни ресурса - хора, пари, процеси, информация и време. Вие ще можете да се справите с това предизвикателство, като научите тънкостите на мениджмънта, най вече в областта на процесите, но няма да бъдат пропуснати и останалите.

В крайна сметка целта на всеки един бизнес е да спечелите колкото е възможно повече, без това да е за сметка на вашите клиенти, законността, имиджа на вашия бизнес.

Срок на обучение: 8 семестъра (редовна) и 10 семестъра (задочна), в т.ч. 1 семестър за разработване на Дипломна работа

Степен и форма

Бакалавър - редовна и задочна

Професионална квалификация

"Инженер мениджър" по Индустриален мениджмънт

Компетентности

Ще придобиете знания по принципните аспекти на производствените и бизнес процеси в индустриалните системи, за да  можете да управлявате техните ключови компоненти.

Практики и международна мобилност

Ще имате възможност да посетите водещи организации в страната и да придобиете опит за техния стил на управление на процеси и хора. Международните стажове и практики ще ви обогатят с водещия опит на университетите и фирмите в областта на управлението. Изнесените семинари ще обогатят вашите умения и знания чрез срещи с водещи мениджъри и атрактивни делови и ролеви игри

Дипломиране

Разработването и защитата на вашите дипломни разработки е "черешката на тортата". Ще имате възможност да представите прекрасно придобитите знания и умения и да постигнете самоувереност във вашите способности, като мениджъри.

Реализация

Придобитите знания, опит и умения ви позволяват да работите във всички производствени сектори на бизнеса, администрацията и услугите, съчетавайки оптимално техните елементи - процеси, хора, пари, проекти, качество, иновации и др.

Информация за контакт

ХТМУ -  катедра Икономика и стопанско управление

Ръководител на катедра: проф.д-р инж. Димитър Тенчев

Тел: (+359 2) 8163 337
Тел: (+359 2) 8163 334
Е-mail: isu_ofis@mail.bg
Web: www.uctm-isu.com

Ключови дисциплини в програмата

  • Управление на човешките ресурси;
  • Производствен мениджмънт;
  • Организация на производството;
  • Бизнес планиране и контрол; Мениджмънт на качеството;
  • Индустриална собственост и патентно дело.