Индустриален мениджмънт

Всеки мениджър управлява пет стандартни ресурса - хора, пари, процеси, информация и време. Вие ще можете да се справите с това предизвикателство, като научите тънкостите на мениджмънта, най-вече в областта на процесите, но няма да бъдат пропуснати и останалите.

В крайна сметка целта на всеки един бизнес е да спечелите колкото е възможно повече, без това да е за сметка на вашите клиенти, законността, имиджа на вашия бизнес.

 

Степен и форма

Бакалавър - редовна и задочна

Професионална квалификация

Инженер мениджър

Компетентности

Ще придобиете знания по принципните аспекти на производствените и бизнес процеси в индустриалните системи, за да можете да управлявате техните ключови компоненти.

Практики и международна мобилност

Ще имате възможност да посетите водещи организации в страната и да придобиете опит за техния стил на управление на процеси и хора. Международните стажове и практики ще ви обогатят с водещия опит на университетите и фирмите в областта на управлението. Изнесените семинари ще обогатят вашите умения и знания чрез срещи с водещи мениджъри и атрактивни делови и ролеви игри

Дипломиране

Разработването и защитата на вашите дипломни разработки е "черешката на тортата". Ще имате възможност да представите прекрасно придобитите знания и умения и да постигнете самоувереност във вашите способности, като мениджъри.

Реализация

Придобитите знания, опит и умения ви позволяват да работите във всички производствени сектори на бизнеса, администрацията и услугите, съчетавайки оптимално техните елементи - процеси, хора, пари, проекти, качество, иновации и др.

Информация за контакт

доц. д-р Силвия Христова - ръководител на катедра "Икономика и стопанско управление",

тел: 02/8163494 или 0888236925, Email: isu@uctm.edu.

Ключови дисциплини в програмата

  • Управление на човешките ресурси;

  • Производствен мениджмънт;

  • Организация на производството;

  • Бизнес планиране и контрол; Мениджмънт на качеството;

  • Индустриална собственост и патентно дело.