Социално-битови дейностиУсловия за ползване на карта за УСОБ НЕСЕБЪР – лято 2020

- Заповед на Ректора за ползване на карта за УСОБ НЕСЕБЪР – лято 2020: Р-ФХ-141/05.06.2020
- Заявление за ползване на карта за УСОБ НЕСЕБЪР – лято 2020
- План на бунгалата на УСОБ НЕСЕБЪР
Информация за плувен курс

Класирани заявки за ПОС "Несебър".
График за закупуване на картите.


РАБОТНО ВРЕМЕ: Понеделник – Петък от 8.30 ч. до 16.30 ч.

Адрес: гр. София, 1756, кв. Дървеница, бул. Климент Охридски №8 /спирка Авт.№ 280, 88, 294, 69, 70 /, ХТМУ, сгр.А

телефон за справки: (+359 879) 356517, вътрешен (+359 2) 8163143

e-mail: sbo@uctm.edu