Изследователски програми

Химикотехнологичният и металургичен университет /ХТМУ/ участва активно в международните изследователски програми.

За улеснение на желаещите да се запознаят по-подробно с възможностите и условията за участие в международните изследователски програми на ЕС:

http://europa.eu.int
http://www.cordis.lu/en/home.html  (CORDIS – Community Research and Development Information Service)

Набират се и независими експерти за оценяване на предложенията, изпратени до Европейската комисия: 
http://www.cordis.lu/expert-candidature/home.html