ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги,

На 17.01.2022 година започват учебните занятия за задочни студенти за зимен семестър на учебната 2021/2022 година.

Графикът за учебните занятия ще бъде публикуван на 10.01.2022 г. и е разпределен по седмици както следва:

  • през първата и част от втората седмица ще се провеждат само лекции в електронна среда (дистанционно);

  • през оставащите дни от очните занятия ще се провеждат упражнения (лабораторни и семинарни) присъствено.

В разписа за учебните занятия ще намерите информация за контакт с преподавателите, както и линкове на създадените от тях курсове в електронната платформа на ХТМУ Moodle.

За първи курс задочно обучение: Информация за група и факултетен номер

Разпис на учебните занятия можете да намерите ТУК.

За регистрация в Moodle:

1. От линка https://mu.uctm.edu/ изберете “Нова потребителска регистрация” ("New account"):


 

2. Попълнете данните в секцията „Нова потребителска регистрация“:

 

Забележки: Паролата трябва да съдържа:

  • най-малко 8 символа,

  • най-малко една цифра,

  • най-малко една малка буква,

  • най-малко една главна буква,

  • най-малко един специален символ (например: ,!$%^&*()_+|~- =\`{}[]:";'<>?,/)

 

Полетата маркирани с удивителен знак (!) са задължителни.

Данните „Име“, „Фамилия“, „Град“ се попълват задължително на български език.

3. Използвайте бутона „Създаване на моята регистрация“ за да изпратите данните до администратор на сайта.

4. Ще получите отговор – писмо на Вашия имейл адрес.
Възможно е отговорът да се забави (т.е. отговорът не е автоматичен), защото данните се проверяват от администратор.