Национален конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия"

Обява конкурс 2023

Регламент
Обява 2023

Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за наградата на академик Иван Юхновски

Лауреати на наградата

2017 година – гл. ас. д-р Станислава Йорданова
https://mmu2.uctm.edu/uctm/PR/Info_cont_chem/2022.JPG

2018 година – д-р инж. Маргарита Димитрова


2019 година – гл. ас. д-р Неда Анастасова


2020 година – гл. ас. д-р Надежда Петкова


2021 година – гл. ас. д-р Атанас Курутос


2022 година – маг. инж. Виктория Иванова


2023 година - маг. инж. Венцислав Баков
https://mmu2.uctm.edu/uctm/PR/Info_cont_chem/2023.jpg