Идеалният кандидат трябва да има готовност и желание за развитие – интервю с проф. Сеня Терзиева - Ректор на ХТМУ