Автоматика и информационни технологии

Автоматиката и информационните технологии са в основата на съвременното и ефективно обществено и икономическо развитие, и повишаване на жизнения стандарт на хората. Прилагането на информационните технологии в областта на автоматизацията е една от най-предизвикателните задачи на компютърните науки и технологии.

Завършващите тази специалност придобват достатъчно знания, умения и компетентност, за да участват активно в процесите на дигитилизация на индустрията и обществото в България и чужбина, и справяне с предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция.

Степен и форма

Бакалавър – редовна и задочна форма

Професионална квалификация

Инженер

Компетентности

 • Прилагане на съвременни методи и специализиран софтуер за обработка и анализ на данни и информация;
 • Програмиране и разработка на съвременни софтуерни решения в областта на информационните технологии и автоматизацията;
 • Проектиране на информационни системи и системи за управление;
 • Работа със специализиран софтуер в областта на информационните технологии и автоматизацията;
 • Поддръжка, анализ и оптимизация на автоматизирани производствени системи и информационни системи.

Практики и международна мобилност

По време на следването могат да вземат участие в практики, стажове, както и да проведат части от обучението си в чуждестранни висши училища в рамките на международни образователни проекти.

Дипломиране

Разработка на дипломна работа с теоретична или практическа насоченост и нейната защита пред Държавна изпитна комисия

Реализация

 • В отделите по автоматизация на промишлени предприятия от областта на химията, металургията, биотехнологията, фармацията, екологията, биомедицината, производството на храни, енергетиката;
 • Във фирми, занимаващи се с проектиране, внедряване и настройка на съоръжения и системи за автоматизирано управление на технологично оборудване;
 • Във фирми от областта на компютърните и информационни технологии – за разработване и поддръжка на хардуер, софтуер, компютърни мрежи и др.;
 • В отделите по информационно и комуникационно осигуряване, поддръжка и обслужване на промишлени и непромишлени предприятия, банки, офиси на фирми и др.

Информация за контакт

http://automation-bg.org

Ключови дисциплини в програмата

 • Компютърни архитектури и операционни системи
 • Програмируеми логически контролери
 • Основи на изкуствения интелект