Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн

Специалността „Конвенционални и дигитални технологии и дизайн“ подготвя специалисти за едни от най-високотехнологичните, изцяло дигитализирани и бързоразвиващи се индустрии - печатната и опаковъчната.

Завършилите специалисти са с 100% професионална реализация и нива на възнаграждение над средните за страната.

В специалността „Конвенционални и дигитални технологии и дизайн“ обучаваме специалисти в няколко направления – дигитални печатни технологии, конвенционални печатни технологии, печат и производство на гъвкави и картонени опаковки, софтуери за управление на процесите, стандартизация и качество, печатна електроника (Printed electronics), дизайн и оформление и др.

Ние сме уникални с това, че обучаваме инженер-полиграфисти, които получават сериозни познания както в технологиите, така и в материалознанието.

Адекватно на динамиката на индустрията, в учебните ни програми освен на печатните технологии, сме наблегнали и на обучението със специализирани софтуери, свързани с дизайна, работния поток, стандартизацията и оптимизацията на печатните процеси, предпечатната подготовка, растрирането, цветните проби, подробното изучаване на печатните свойства и характеристиките на полимерните фолиа, хартии и картони, лакове, мастила и др.

Степен и форма

ОКС Бакалавър

4 години, 8 семестъра, редовно и задочно обучение

Професионална квалификация

инженер-полиграфист

Компетентности

Организационно-ръководна дейност в предприятия за печат и производство на конвенционална и опаковъчна продукция. Завършилите специалността могат да бъдат технолог, производствен директор и т.н. в компаниите за производство на многослойни гъвкави и картонени опаковки, ценни книжа и банкноти, етикети, списания, книги, външна реклама и др.

Извършване на научно-изследователска и развойна дейност.

Работа със специализирани софтуер в областта на дизайна и оформлението на полиграфични и web ориентирани продукти. Работа със софтуер за векторна и растерна графика, страниране, дизайн и др.

Работа със специализиран софтуер за организация на работния поток, растриране, цветни проби, управление на цветовете, смесване на мастила и др.

Умения за полиграфичен дизайн и оформление на печатни изделия, опаковки, структурен дизайн на гъвкави и картонени опаковки и др.

Практики и международна мобилност

Осъществяваме международна мобилност по програма Еразъм+, CEEPUS и др. Имаме контакти и работим с университети от Германия, Англия, Русия, Чехия, Гърция, Сърбия, Хърватия, Турция, Словакия и др.

Практики и стажове могат да се провеждат в най-големите и съвременни предприятия в България като: ДЕМАКС АД, УНИПАК АД, ОФСЕТ ЕООД, ДЕДРАКС АД, АТИЯ ПРИНТ, БУЛВЕСТ ПРИНТ АД, Алианс Принт, ЕООД, ДИ ЕС СМИТ България АД, ДУНАПАК РОДИНА АД и др.

Дипломиране

Специалността се завършва с разработване на дипломна работа и защита пред Държавна Изпитна Комисия

Реализация

С придобитите по време на обучението знания и умения, завършилите „Инженер-Полиграфисти“ намират професионална реализация в:

Печатници с конвенционално, дигитално и хибридно печатно оборудване.

Печатници и производствени предприятия за гъвкави и картонени опаковки.

Консултантски и търговски фирми в областта на машини, технологии, материали и софтуер в графичната индустрия и опаковките.

Рекламни агенции

Изследователски и изпитателни лаборатории.

Развитие на собствен бизнес.

Информация за контакт

Ръководител катедра - тел. (+359 2) 8163 235

За въпроси относно учебната програма, кандидатстване и др.: +359 879 601 741 и +359 898 75 73 46

e-mail: zhp@uctm.edu

Ключови дисциплини в програмата

 • Ключови дисциплини в програмата
 • „Техника и технология на репродукционни и формени процеси“
 • „Техника и технология на дигиталните печатни процеси“
 • „Иновативни технологии и материали в печатната индустрия“
 • „Печат и придаване на добавена стойност на гъвкави и картонени опаковки“
 • Техника и технология на конвенционални печатни процеси
 • “Стандартизация и управление на качеството на полиграфичната продукция
 • „Полиграфично оформление на книги и опаковъчни изделия“
 • „Електронно издаване и дизайн в полиграфията“
 • „ Техника и технология на довършителните процеси“
 • „Уеб базирано програмиране (Java script, HTML, XML, Flash, PHP)“
 • „2D и 3D компютърна графика“
 • “Софтуер за векторна графика
 • “Софтуер за обработка на изображения
 • “Софтуер за страниране