Проектиране, изработване и предоставяне на физични модели за верификация на моделни изследвания за нуждите на договор bg051po001-3.3.06-0014: “център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи”

Обществена поръчка

предмет: 

Доизграждане и внедряване на платформа с модул видео-конферентна връзка, модул електронно хранилище, техническо изграждане на мултимедиен учебник и модул за обучение за работа със системата

файлове: Информация за изпълнен договор Финтех 2014
дата/час: 

23.01.2015.

 

Additional Info

  • Статус: Приключила
  • Дата на първо публикуване: Friday, 23 January 2015