Изработване на видеоклип за популяризиране на науката

Предмет: Изработване на видеоклип за популяризиране на науката

Обявата може да бъде изтеглена от тук (pdf format).

Приложение 1 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).
Приложение 2 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).
Приложение 3 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).
Приложение 4 може да бъде изтеглена от тук (pdf format) или от тук (MS Office, editable docx format).

Договор и ценово предложение - могат да бъдат изтеглени от тук (pdf format)

Additional Info

  • Статус: Активна
  • Дата на първо публикуване: Thursday, 08 June 2017