Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и периферия за нуждите на ХТМУ през 2019-2020 г.

1. Изисквания към участниците - дата на публикуване 09.04.2019 г.

2. Оферта - дата на публикуване 09.04.2019 г.

3. Техническо предложение - дата на публикуване 09.04.2019 г.

4. Ценово предложение - дата на публикуване 09.04.2019 г.\

5. Проект на договор - дата на публикуване 09.04.2019 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Разяснения - дата на публикуване 10.04.2019 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол 1 - дата на публикуване 24.04.2019 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------

1. Договор Контракс - дата на публикуване 09.05.2019 г.

2. Техническо и ценово предложение - дата на публикуване 09.05.2019 г.

Additional Info

  • Статус: Активна
  • Дата на първо публикуване: Tuesday, 09 April 2019