Полезни формуляри

Формуляри на ХТМУ

Заявка за поемане на финансово задължение  

Заявка и цени за ползване на ресурси

 

Заявка и цени за осигуряване на транспортно средство

 

Заявка "Хигиенни материали" (xls) (doc)  
Заявка "Канцеларски материали 2019-2020" (doc) Ценово предложение "Офис консумативи 2019-2020" (xls) 
Заявка "Компютърна техника и периферия" (pdf)  
   
Заявка "Химикали и стъклария"

 

Архивна дейност Комплект документи: ARHIVNA_DEINOST.zip
Граждански договор - комплект документи
Бланки за натоварване по учебен план
Договори за организиране на практическо обучение
Заявление за отпуск по образец

 

Формуляри на НИС при ХТМУ

Предложение за поемане на финансово задължение  
Заявка за поемане на финансово задължение  

Граждански договори

 

Протоколи за хонорари

Декларация към по чл. 4 ал.1 т.2 от ЗЗЛД

 
Декларация за осигурителен доход  

 

Формуляри на ЦНИЛ при ХТМУ

Каталог  Правилник

1. Формуляри за попълване от външни потребители:
 
2. Формуляри за попълване от вътрешни потребители: