Осигуряване на достъп и пренос от електроразпределителната мрежа до обектите на ХТМУ през периода 2020-2025

 

Договаряне без предварително обявление

Предмет: 

„Осигуряване на достъп и пренос от електроразпределителната мрежа до обектите на ХТМУ през  периода 2020-2025”

файлове:

1. Решение за откриване на процедура - дата  на публикуване 17.03.2020 г.

дата/час: 

17.03.2020.

 

Обявление за възложена поръчка

Предмет: 

„Осигуряване на достъп и пренос от електроразпределителната мрежа до обектите на ХТМУ през  периода 2020-2025”

файлове:

1. Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 22.06.2020 г.

2. Договор № 14/ 22.05.2020 - ЧЕЗ Разпределение - дата на публикуване 22.06.2020 г. 

3. Договор № 15/ 22.05.2020 ЧЕЗ разпределение - дата на публикуване 22.06.2020 г. 
дата/час: 

22.06.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional Info

  • Статус: Текуща
  • Дата на първо публикуване: Tuesday, 17 March 2020