Счетоводни отчети на ХТМУ

2020 финансова година

Януари                                        

Февруари                         

Март 

Април

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 30.04.2020 г.

Май

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.05.2020 г.

Юни

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.06.2020 г.

Юли

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 30.07.2020 г.

Август

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.08.2020 г.

Септември

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 30.09.2020 г.

Октомври

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 30.09.2020 г.

Ноември

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 30.11.2020 г.

Декември


  1. Бюджет за 2020 г.
  2. Отчет за приходите и разходите на общежитията, стопанисвани от ХТМУ към 31.12.2019г.