Счетоводни отчети на ХТМУ

2020 финансова година

Януари                                        

Февруари                         

Март                                               

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември


  1. Бюджет за 2020 г.