Счетоводни отчети на ХТМУ

2022 финансова година

Януари           

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.01.2022 г.

Февруари       

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 28.02.2022 г.

Март 

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 28.02.2022 г.

Април

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 28.02.2022 г.

Май

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.05.2022 г.

Юни

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 30.06.2022 г.

Юли

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.07.2022 г.

Август

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.08.2022 г.

Септември

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 30.09.2022 г.

Октомври

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.10.2022 г.

Ноември

Изразходвани средства във връзка с COVID-19 към 31.10.2022 г.

Декември


Проекто-бюджет
Приложение №4
  1. Отчет за приходите и разходите на общежитията, стопанисвани от ХТМУ към 31.12.2021г.