Счетоводни отчети на ХТМУ

2024 финансова година

Януари           

Февруари       

Март 

АприлМай

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември  1. Приложение 1 - Макет за месечното разпределение на бюджета на ХТМУ за 2024 г. 
  2. Отчет за приходите и разходите на общежитията, стопанисвани от ХТМУ към 31.12.2023г.