Център по европейско качество

През 2019/2021 година Центърът по Европейско качество на Химикотехнологичния и металургичен университет ще проведе обучение по задочна магистърска програма по Управление на качеството. Програмата е създадена в рамките на европейски проект TEMPUS JEP 09300 съвместно със специалисти от Великобритания, Италия, Холандия, Португалия и Гърция.

Цел
Да подготвя специалисти, компетентни да извършват в съответствие с изискванията на европейските стандарти управленска, проектантска, внедрителска, технологична, изследователска и педагогическа дейност в областта на управление на качеството.