Bachelor

SCHEDULE
за учебната 2021/2022 година
 
ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
27.09.2021 – 17.01.2022 Учебни занятия 15 седмици
17.01.2022 – 05.02.2022 Изпитна сесия 3 седмици
07.02.2022 – 12.02.2022 Поправителна сесия 1 седмица
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА І, ІІ и ІІІ КУРС
14.02.2022 – 27.05.2022 Учебни занятия 15 седмици
30.05.2022 – 18.06.2022 Изпитна сесия 3 седмици
20.06.2022 – 25.06.2022 Поправителна сесия 1 седмица
27.06.2022 – 29.07.2022 Производствена практика  
По време на следването си, студентите редовно обучение трябва да проведат производствена практика 200 часа.
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА ІV КУРС
14.02.2022 – 05.05.2022 Учебни занятия 12 седмици
09.05.2022 – 21.05.2022 Изпитна сесия 2 седмици
23.05.2022 – 28.05.2022 Поправителна сесия 1 седмица
30.05.2022 – 22.07.2022 Изработване на дипломна работа 8 седмици
 
ОКС БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
 
ВСИЧКИ КУРСОВЕ
17.01.2022 – 05.02.2022 Учебни занятия за зимен семестър 3 седмици
30.05.2022 – 18.06.2022 Учебни занятия за летен семестър 3 седмици
20.06.2022 – 27.06.2022 Производствена практика  
По време на следването си, студентите задочно обучение трябва да проведат производствена практика 100 часа.
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
08.03.2022 – 13.03.2022 Трета ликвидационна сесия за учебната 2020/2021
25.07.2022 – 30.07.2022 Първа редовна сесия
26.09.2022 – 30.09.2022 Втора редовна сесия
06.03.2023 – 11.03.2023 Трета (ликвидационна) сесия
 
 ВАКАНЦИИ
 
24.12.2021 – 03.01.2022 Коледна ваканция
01.08.2022 – 31.08.2022 Лятна ваканция
 
ГОДИШНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022
12.09.2022 – 23.09.2022   2 седмици
 
 
 
 
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли