Calendar Master's degree after secondary education, specialty "Chemical and biochemical engineering"

CHEDULE
за учебната 2021/2022 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛНОСТ „ХИМИЧНО И БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО” (на френски език)
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
27.09.2021 – 14.01.2022 Учебни занятия 15 седмици
17.01.2022 – 05.02.2022 Изпитна сесия 3 седмици
07.02.2022 – 12.02.2022 Поправителна сесия 1 седмици
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА І, ІІ, ІІI и IV КУРС
14.02.2022 – 27.05.2022 Учебни занятия 15 седмици
30.05.2022 – 18.06.2022 Изпитна сесия 3 седмици
20.06.2022 – 25.06.2022 Поправителна сесия 1 седмица
 
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
27.06.2022 – 22.07.2022 За II курс
20.06.2022 – 09.09.2022 За III и IV курс  
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА V КУРС
14.02.2022 – 01.07.2022  Изработване на дипломна работа 20 седмици
 
ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 
 
25.07.2022 – 30.07.2022 Първа редовна сесия
31.10.2022 – 11.11.2022 Втора редовна сесия
06.03.2023 – 10.03.2023 Трета (Ликвидационна) сесия
 
 ВАКАНЦИИ
 
24.12.2021 – 03.01.2022 Коледна ваканция
01.08.2022 – 31.08.2022 Лятна ваканция
 
ГОДИШНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
13.09.2021 – 17.09.2021   1 седмица
 
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли