Master's degree

SCHEDULE
за учебната 2021/2022 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА ВСИЧКИ КУРСОВЕ
18.10.2021 – 23.12.2021 Учебни занятия 10 седмици
04.01.2022 – 28.01.2022 Изпитна сесия 4 седмици
 
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
07.02.2022 – 18.04.2022 Учебни занятия 10 седмици
18.04.2022– 05.05.2022 Изпитна сесия 3 седмици
 
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ
09.05.2022 – 03.06.2022   4 седмици
 
ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
06.06.2022 – 22.09.2022   16 седмици
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
 
ВСИЧКИ КУРСОВЕ
17.01.2022 – 05.02.2022 Учебни занятия за зимен семестър 3 седмици
30.05.2022 – 18.06.2022 Учебни занятия за летен семестър 3 седмици
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 год.
 
26.09.2022 – 30.09.2022 Първа редовна сесия  
31.10.2022 – 11.11.2022 Втора редовна сесия  
07.03.2023 – 11.03.2023 Трета (ликвидационна) сесия  
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 год.
 
01.11.2021 – 12.11.2021 Първа редовна сесия  
08.03.2022 – 12.03.2022 Втора редовна сесия  
26.07.2022 – 30.07.2022 Трета (ликвидационна) сесия  
 
 ВАКАНЦИИ
 
24.12.2021 – 03.01.2022 Коледна ваканция
01.08.2022 – 31.08.2022 Лятна ваканция
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли