Master's degree after Bachelor's degree "VERFAHRENSTECHNIK"

SCHEDULE
за учебната 2021/2022 година
 
ОКС МАГИСТЪР СЛЕД СТЕПЕН БАКАЛАВЪР
СПЕЦИАЛНОСТ „ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО” (на немски език)
 
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
18.10.2021 – 04.02.2022 Учебни занятия 15 седмици
07.02.2022 – 04.03.2022 Изпитна сесия 4 седмици
07.03.2022 – 11.03.2022 Поправителна сесия 1 седмица
 
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА
01.04.2022 – 30.09.2022    
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
 
31.10.2022 – 11.11.2022 Първа редовна сесия 2 седмици
 
 ВАКАНЦИИ
 
24.12.2021 – 03.01.2022 Коледна ваканция
01.08.2022 – 31.08.2022 Лятна ваканция
 
СЕСИИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
 
01.11.2021 – 12.11.2021 Първа редовна сесия 2 седмици
07.03.2022 – 11.03.2022 Втора редовна сесия 1 седмица
25.07.2022 – 26.07.2022 Трета (ликвидационна) сесия 1 седмица
 
Графици за изтегляне
График за 2018 - 2019 година Изтегли
График за 2019 - 2020 година Изтегли
График за 2020 - 2021 година Изтегли
График за 2021 - 2022 година Изтегли