Обучение за базa данни Scopus на Elsevier

 

Обучение за базa данни Scopus на Elsevier на 25.02.2020 г

Уважаеми колеги,

Бихме искали най-учтиво да Ви поканим да вземете участие в обучението за базaтa данни Scopus на Elsevier на 25.02.2020 г.

Обучението ще се състои от 13.00 часа в зала 301, сграда А, ХТМУ.

Темата е: Scopus в помощ на научноизследователската Ви дейност - профили, публикуване и цитиране.

Лектор ще бъде г-жа Тошка Борисова - Оторизиран обучител за базите данни на Elsevier (България) toshkaborisova @ gmail.com Каним всички заинтересовани преподаватели и докторанти!

По време на обучението ще бъде представена обзорна информация за базата данни Scopus. Ще бъдат показани различни стратегии за търсене на научна информация, откриване на подходящи списания за публикуване, редактиране на профилите на авторите, наукометрични инструменти и др., които да улеснят достъпа и използването на научната информация, за да отделяте по-малко
време за откриване на информация и повече време за анализи и изследвания.


В края на обучението ще имате възможност да зададете въпроси относно използването и приложението на ресурсите във Вашата научна дейност. За да се регистрирате за обучението, моля  следвайте връзката по-долу и попълнете изискваната информация: https://bit.ly/2RHnYky

На разположение съм, ако имате въпроси.
С уважение:
инж. Жени Дишовска – БИЦ

0889 918 018