ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ - ЧЛЕН НА НОВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НПСС

На 8 февруари 2020 г. в Националния студентски дом в София се проведе отчетно-изборно събрание, на което бе избран новият председател на НПСС Даниел Парушев от УНСС и Изпълнителния съвет на НПСС за мандат 2020 -2022 година.

В своето управление новото ръководство на НПСС ще продължи акцента върху прилагането и обмена на добри практики от Европейския студентски съвет за усъвършенстване работата на представителството.