Проф. Фредрих Кайл бе удостоен с Почетния знак „70 години ХТМУ“

Вчера, 31.10.2023 г., в навечерието на Деня на народните будители, Ректорът на ХТМУ удостои проф. Фредрих Кайл, Доктор Хонорис Кауза на университета,с Почетния знак „70 години ХТМУ“. Проф. Кайл сподели, че повече от 32 години поддържа тесни връзки на сътрудничество с нашия университет и благодари на български за оказаната му чест.

Проф. Фредрих Кайл е дългогодишен преподавател в Технически университет Хамбург-Харбург и един от главните „виновници“ за създаването, поддържането и развитието на специалност „Химично инженерство“ на немски език в ХТМУ.