Siemens дари технологично оборудване на ХТМУ и стартира първата фаза на проекта „Дигитални индустрии”

Siemens България и Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) развиват ключовото си партньорсвто със старта на проекта „Дигитални индустрии”. Проектът обхваща модернизацията на лаборатории, намиращи се на територията на шест висши учебни заведения в страната. По време на официална церемония, състояла се в ХТМУ, се подписа първият от договоритe за дарение на технологично оборудване.

По време на събитието присъстваха проф. д-р Сеня Терзиева, ректор на университета, доц. д-р инж. Даниела Гочева, ръководител на катедра „Автоматизация на производството“, ас. Йордан Белев, ръководител лаборатория „Дигитални индустрии“, а като представители на Siemens България – Теодор Маринов и инж. Бойко Бойков.

Бъдещите инженери от специалност „Автоматика и информационни технологии“ в ХТМУ ще имат възможността да надграждат своите познания и умения във високотехнологична среда. Сред дареното модерно оборудване на университета са: Модул Siemens Sentron Pac, предназначен за измерване, визуализация и оптимизиране на електрическите параметри; Мрежови компоненти Scalance, които се използват за изграждане на индустриални полеви мрежи; Електронни модули за обработка на аналогови сигнали в контролери Simatic; Simatic HMI панел за визуализация на хибридни и дискретни технологични процеси.