70 години катедра „Органичен синтез“

На 28 юни 2024 г. на тържествена церемония бе отбелязана 70-годишнината на катедра „Органичен синтез“ към Химикотехнологичен и металургичен университет. Събитието бе водено от ръководителя на катедрата – доц. д-р инж. Николай Георгиев. По време на церемонията младите колеги ас. инж. Боряна Борисова и ас. д-р инж. Венцислав Баков представиха богатата история на катедрата и нейните видни възпитаници, едни от които са акад. Иван Юхновски, чл.-кор. Вася Банкова, проф. Любомир Везенков, проф. Иво Грабчев – видни учени, както и настоящи ръководители в ХТМУ – проф. Данчо Даналев – зам.-ректор по учебна дейност, доц. Димитър Пешев – зам.-ректор по научна дейност и ръководителите на катедри: проф. Петър Тодоров, доц. Стела Георгиева, доц. Спаска Янева и доц. Десислава Грабчева. Кулминацията на събитието бе връчването на специални почетни грамоти на преподавателите, допринесли за развитието на катедра „Органичен синтез“ и поставянето ѝ на едно от челните места в науката в България. Удостоени с почетни грамоти бяха проф. д-р Лиляна Натова, проф. дхн инж. Атанас Бижев, проф. дхн инж. Теменужка Константинова, доц. д-р инж. Анелия Маврова, чл.-кор проф. дхн инж. Владимир Божинов, гл. ас. д-р Снежа Ханджиева и инж. Пенка Бижева, грамотите бяха връчени от доц. д-р инж. Станислава Владимирова. Празникът бе двоен, тъй като в същия ден доц. Маврова чества и своя рожден ден.

Поздравителен адрес и почетен плакет от името на ректора на ХТМУ – проф. Сеня Терзиева, поднесе проф. Николай Карев – председател на Университетското общо събрание.

„Катедра е една от уникалните за страната. Пътят на развитието ѝ е показателен за високите стандарти на университета и безспорните постижения в образователните и научни дейности.

Днес от името на академичната общност на ХТМУ казвам голямо благодаря на всички, изградили школата на катедра „Органичен синтез“ – професори, доценти, асистенти, докторанти, студенти и служители. От погледа към изминалите 70 години оценяваме не само развитието на научния и образователен капацитет на катедрата, но с гордост виждаме перспективата на академичния състав, който е сред най-младите екипи в университета и системно доказва своя научен потенциал, развива образователните програми, създава иновативни продукти и носи редица награди, сред които двукратно наградата „Питагор““, бяха думите на ректора.

Празникът продължи с поздравителни слова от спонсорите на 70-годишнината на катедра „Органичен синтез“ – Софарма АД, Балканфарма АД, Биовет АД и Куайсер Фарма ЕООД. Доц. Георгиев връчи благодарствени писма и плакети на представителите на бизнеса, които подкрепиха финансово катедрата за осъществяването на годишнината. Поздравителни адреси бяха поднесени и от ръководителите на катедри от трите факултета на ХТМУ, а доц. Димка Фачикова връчи цветя и поздравителен адрес от името на доц. Андриана Сурлева –декан на Факултета по химични технологии.

С много емоции за финал на тържественото честване на 70-годишнината на катедра „Органичен синтез“ студентката Илиана Доклева прочете прочувствено благодарствено писмо от името на випуск 2009, които не са успели да присъстват.

Празникът продължи с научна постерна сесия, на която бяха представени 22 постерни презентации.

Официални гости на събитието бяха проф. д-р Ваня Куртева – директор на Институтът по органична химия с Център по фитохимия към БАН, чл.-кор. проф. дхн инж. Вася Банкова, доц. д-р Любомир Александров – зам.-директор на Институтът по обща и неорганична химия към БАН, г-жа Вяра Димитрова – представител на Софарма АД, г-жа Весела Апостолова и инж. Симеон Иванов – представители на Балканфарма АД, инж. Георги Щерев и г-жа Атанаска Павлова – представители на Биовет АД, г-жа Лилия Караманчева – генерален мениджър и инж. Деница Венкова - мениджър продажби и маркетинг на Куайсер Фарма ЕООД, г-жа Галя Айгърова – директор на дирекция “Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“ и инж. Миглена Колибарова – представители на Патентно ведомство на Република България, г-н Димитър Димитров – представител на Мицар Иновейшън ООД, проф. Теменужка Константинова, доц. Анелия Маврова и инж. Пенка Бижева.

Снимки: https://drive.google.com/drive/folders/1MNZ9XchQrN_-6tdgI4MatRK24Vp2GzpT?usp=drive_link